PNRR o pune la dispoziție aproximativ 347,50 milioane de euro pentru apelul la proiecte care va permite IMM-urilor să acceseze până la 100.000 de euro pentru digitalizare

PNRR o pune la dispoziție aproximativ 347,50 milioane de euro pentru apelul la proiecte care va permite IMM-urilor să acceseze până la 100.000 de euro pentru digitalizare

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator de reforme și investiții, a anunțațat publicarea Ghidului specific– condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte: DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE  SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE, din cadrul Pilonului III, componenta 9 (Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare), investiția 3 (Scheme de ajutor pentru sectorul privat), măsura 1 (Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor).

În completare, la 1 ianuarie 2023, a fost publicat și un corrigendum la ghidul specific pentru apelul de proiecte numărul 1 – Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale, aferent Investiției  I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, din cadrul Componentei C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României care aduce o serie de actualizări Ghidului specific.

Principalele actualizări aduse de corrigendum ghidului specific sunt:

  • Introducerea codurilor CAEN din domeniul turism (agenții de turism și tur-operatori) în lista domeniilor prioritare;
  • Clarificarea codurilor CAEN din domeniul IT neeligibile
  • Câteva precizări suplimentare privind formulele de calcul – inclusiv în format Microsoft Excel cu formule de calcul
  • Precizarea faptului că toate formulele vor fi calculate cu 4 zecimale, prin aproximare clasică, matematică
  • Introducere în Cererea de finanțare a unei secțiuni de punctaj și informații generale.

Rezumat:

  • Beneficiari eligibili sunt IMM-urile înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, care au sediul social în România.
  • Buget apel:Valoarea totală alocată prezentului apel este de 347,50 milioane euro
  • Calendar orientativprivind apelul de proiecte: Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.02.2023, ora 10.00; Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.03.2023, ora 24:00; Perioadă etapă evaluare proiecte: 01.04.2023 – 31.05.2023.

Apelul va fi deschis începând în data de 01 februarie 2023, iar cererile de finanțare împreună cu documentele suport trebuie încărcate în platforma proiecte.pnrr.gov.ro.

https://proiecte.pnrr.gov.ro .

Angajaţii IMM-urilor din regiunile Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia pot participa gratuit la cursurile în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicației sau Programe de Formare în Domeniul Digital pentru dezvoltarea competențelor digitale, prin intermediul proiectului “ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!” derulat de Asociația Smart Alliance Technology Cluster în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” (Partener 1) și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI (Partener 2) în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023.

Completaţi formularul din pagina de proiect pentru a primi mai multe informaţii.

Foto credit – http://www.freepik.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *