Angajați performanți, întreprinderi competitive


Campanie Conştientizare – 2023- Anul Competențelor UE

20

Jan 2023

Campanie Conştientizare – 2023- Anul Competențelor UE

În anul european al competențelor, UE își propune să impulsioneze învățarea continuă, oferind oamenilor și companiilor pachetul de competențe necesare pentru a contribui eficient la tranzițiile verzi și digitale, sprijinind inovarea și competitivitatea.

Creșterea competitivității, a participării și a numărului de talente

Angajații specializați care dețin competențele cerute de piață susțin creșterea durabilă, inovația și  competitivitatea. În anul european al competențelor 2023 Uniunea Europeană își propune să susțină companiile, în special întreprinderile mici și mijlocii, să rezolve deficitul de competențe în UE promovând o mentalitate de recalificare și perfecționare, ajutând oamenii să obțină abilitățile potrivite pentru locuri de muncă de calitate.

Tranzițiile verzi și digitale deschid noi oportunități pentru oameni și pentru economia UE

În anul european al competențelor Uniunea Europeană își propune să ajungă mai aproape de atingerea țintelor sociale 2030 de cel puțin 60% dintre adulți care urmează un curs de formare în fiecare an și cel puțin 78% angajați încadrați. Inițiativa va contribui, de asemenea, la atingerea obiectivelor proiectului  2030 Digital Compass  prin care 80% dintre adulți au cel puțin competențe digitale de bază și se atinge numărul de 20 de milioane de specialiști TIC angajați în UE. În prezent, peste trei sferturi dintre companiile din UE spun că întâmpină dificultăți în a găsi lucrători cu competențele necesare, în timp ce doar 37% dintre adulți urmează cursuri de formare în mod regulat. Indicele economiei și societății digitale arată că 4 din 10 adulți și 1 din 3 persoane care lucrează în Europa nu au competențe digitale de bază. Femeile sunt subreprezentate în profesiile și studiile legate de tehnologie, doar 1 din 5 specialiști TIC și 1 din 3 absolvenți de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) fiind femei.

77% dintre companiile din UE raportează dificultăți în găsirea competențelor necesare 20 de milioane specialiștii TIC ar trebui să fie angajați în UE până în 2030 60% dintre adulți ar trebui să participe la cursuri de formare în fiecare an până în 2030

ANGAJAŢI PERFORMANŢI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (POCU/860/3/12/142460) 

Proiectul derulat de ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023 îşi propune consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru – un număr de 500 angajați – dintre care 50 persoane, minim 10% angajați vârstnici 55-64 de ani, – 200 persoane – minim 40% femeidin IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI. Prin implementarea activităților proiectului sunt:(R1) 50 de întreprinderi din regiunile mai puțin dezvoltate identificate și selectate, prin intermediul campaniilor de conștientizare, pentru a furniza persoane angajate care compun grupul țintă al proiectului.(R2) 500 de angajați din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate selectați şi înregistrați în grupul țintă al proiectului.(R3) 500 de angajați beneficiază de programe de formare și dobândesc competențe în domeniul TIC și sunt sprijiniți direct prin implementarea activităților proiectului în contextul obiectivului specific 3.12.(R4) 460 angajați certificați și care dobândesc competențe în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligență aferente SNC și SNCDI.(R5) 50 de întreprinderi furnizoare de persoane angajate și sprijinite direct pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă și analiză potențialului de digitalizare.(R6) Minim 6 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă că urmare a sprijinului direct.


„Angajați performanți, întreprinderi competitive!”

19

Jan 2023

„Angajați performanți, întreprinderi competitive!”

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI derulează în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023 proiectul „„Angajați performanți, întreprinderi competitive!” – POCU/860/3/12/142460, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, Apel nr. POCU/860/3/12 Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM în valoare totală proiect de 4.751.127,24 lei, iar valoarea cofinanțare UE în sumă de 4.722.099,15 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.013.784,32 si valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 708.314,83 lei), echivalentă cu 99,39% din valoarea totală eligibilă aprobată.

 

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați (dintre care 50 persoane, minim 10% angajați vârstnici 55-64 de ani, 200 persoane – minim 40% femei) din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI.

Principalele rezultate prin implementarea activităților proiectului sunt:

(R1) 50 de întreprinderi din regiunile mai puțin dezvoltate identificate și selectate, prin intermediul campaniilor de conștientizare, pentru a furniza persoane angajate care compun grupul țintă al proiectului.

(R2) 500 de angajați din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate selectați şi înregistraţi în grupul țintă al proiectului.

(R3) 500 de angajați beneficiază de programe de formare și dobândesc competențe în domeniul TIC și sunt sprijiniți direct prin implementarea activităților proiectului în contextul obiectivului specific 3.12.

(R4) 460 angajați certificați și care dobândesc competențe în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligență aferente SNC și SNCDI.

(R5) 50 de întreprinderi furnizoare de persoane angajate și sprijinite direct pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă și analiză potențialului de digitalizare.

(R6) Minim 6 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă că urmare a sprijinului direct.

 

Grupul țintă vizat este format din minimum 500 persoane angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial) din minim 50 de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior. Proiectul se desfăşoară în orase și/sau zone rurale din cinci regiuni de dezvoltare – Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia – şi grupul ţintă se încadrează în categoriile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice ”Competenţe digitale pentru angajații din IMM”.

„Mediul de lucru s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, în parte din cauza pandemiei, dar și pe fondul tendințelor de specializare a pietei. Proiectul Smart Alliance vine în acest context să susțină îmbunătățirea cunoștințelor angajaților din domenii-cheie, de interes actual pe piața muncii din România și nu numai”, a declarat Cosmin Măcăneață, Președinte Smart Alliance Technology Cluster.

Despre Asociația Smart Alliance Technology Cluster

Fondat în 2015, SMART ALLIANCE – Innovation Technology Cluster este un creator și implementator de soluții inovatoare end-to-end de afaceri pentru sectoarele-cheie ale economiei românești și mondiale. Asociația aduce laolaltă 14 companii din zona IT&C, iar soluțiile produse de companiile membre se vând și se implementează în peste 30 de țări din întreaga lume, cu resurse tehnice specializate ce totalizează peste 1125 de angajați și o cifră de afaceri cumulată de peste 75 de milioane de euro.

Date de contact:

Carmen GHIȚĂ-ALECU, Manager Proiect

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE

Adresă: Municipiul București, Sos Pantelimon, nr. 6-8, Sector 2, România

Telefon: +40788.407.688

Email: administrativ@smartalliance.ro

Web site: https://smartalliance.ro/


Young woman studying with laptop computer on white desk. Beautiful girls and guys working together wearing casual clothes. Multi-ethnic coworkers group.

16

Jan 2023

Învățarea continuă – ce rol are aceasta în carieră?

Schimbările din plan profesional și personal pot deveni mai ușor realitate atunci când procesul de învățare este continuu și constant participați la diferite cursuri și programe de formare.

Este important așadar ca în mod constant să investiți timp și energie în învățarea continuă. Smart Alliance Technology Cluster îți dă o mână de ajutor și îți pune la dispoziție cursuri de IT gratuite, disponibile printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020, „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460).

Dobândiți competențe relevante

Asigurați-vă că abilitățile și competențele dvs. rămân relevante pentru industria din care faceți parte, informându-vă cu privire la tendințe și adaptându-vă cunoștințele. Tehnologiile se dezvoltă extrem de rapid și pentru a rămâne relevant e important să vă perfecționați constant.

Vă adaptați mai ușor la schimbările din piața muncii

Învățarea continuă vă ajută să faceți față schimbărilor neașteptate. Continuând să învățați, veți ieși mai ușor din zona de confort și veți identifica noi oportunități în carieră.

Puteți accesa cu mai multă ușurință joburi noi

Competențele de IT, precum cele facilitate prin intermediul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460) derulat de Asociația Smart Alliance în Parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” (Partener 1) și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI (Partener 2) în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023, sunt extrem de apreciate pe piața muncii, iar șansele  de a vă schimba locul de muncă sunt mai mari.

Mai multă încredere în forțele proprii

Învățând constant lucruri noi, aveți mai multă încredere în propriile forțe și vă veți simți mai încrezător atunci când explorați noi oportunități.

Sunteți mai creativ

Deprinderea unor noi cunoștințe vă va ajuta să găsiți soluții creative pentru problemele pe care le întâmpinați atunci când începeți un job într-un domeniu nou. Mai multe idei bune înseamnă și mai mulți bani câștigați.

 O viziune diferită asupra lucrurilor

Învățarea continuă deschide calea către noi perspective. Cu cât unghiurile de sunt mai ample, cu atât oportunitățile sunt mai variate.

Urmați cursurile gratuite de formare în IT

Dacă lucrați în cadrul unui IMM-uri din regiunile Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia?

Puteți participa gratuit la cursurile în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicației sau Programe de Formare în Domeniul Digital pentru dezvoltarea competențelor digitale, prin intermediul proiectului “ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!”

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Condițiile pentru a te înscrie la cursuri

La cursurile gratuite se poate înscrie orice persoană care bifează următoarele puncte:

  • Angajații cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial de lucru) fac parte din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare de inteligență artificială.
  • Locul de muncă ocupat să fie în regiunea de dezvoltare în care se implementează activitățile proiectului.
    • Regiunea/regiunile: Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia
    • Judeţ/judeţe: Judetul Alba, Judetul Brasov, Judetul Mures (municipiul Targu-Mures), Judetul Sibiu, Judetul Bacau, Judetul Iasi, Judetul Neamt, Judetul Arges, Judetul Calarasi, Judetul Dâmbovita, Judetul Ialomita, Judetul Prahova, Judetul Buzau, Judetul Constanta, Judetul Vrancea, Judetul Gorj, Judetul Olt, Judetul Vâlcea.
    • Localitati: Judetul Alba, Judetul Brasov, Municipiul Târgu Mures, Judetul Sibiu, Judetul Bacau, Judetul Iasi, Judetul Neamt, Judetul Arges, Judetul Calarasi, Judetul Dâmbovita, Judetul Ialomita, Judetul Prahova, Judetul Buzau, Judetul Constanta, Judetul Vrancea, Judetul Gorj, Judetul Olt, Judetul Vâlcea.
  • Un criteriu de eligibilitate este ca persoana să nu fi fi reprezentat grup țintă pentru măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile.
  • Persoana își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Anexa 1 din  selectare grup țintă (firme și angajați) din cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!POCU/860/3/12/142460

 

Cursurile sunt la un click distanță și se desfășoară online.

Cursurile gratuite în  IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe

ID proiect: POCU/860/3/12/142460

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DICLE BUCUR

Dicle.bucur@smartalliance.ro

Photo credit www.freepik.com


500 de angajati pot beneficia de programe de instruire în domeniul digital prin programul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” POCU/860/3/12/142460

10

Jan 2023

500 de angajati pot beneficia de programe de instruire în domeniul digital prin programul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” POCU/860/3/12/142460

Proiectul  „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” POCU/860/3/12/142460 își propune consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 de angajați din IMM-uri din regiunile mai putin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC si SNCDI.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului tematic 8 al programului Programul Operational Capital Uman (POCU) având ca ţintă efectuarea de investiţii în promovarea unei forţe de munca de calitate prin instruirea unui număr de 500 de angajați din 50 de întreprinderi, dintre care certificarea a 460 persoane, pentru a dobândi cunoştinte avansate, specializate în domeniul digital şi în zona tehnologiei specifice industriei 4.0 în funcţie de nevoile specifice identificate.

Proiectul pune accent pe dezvoltarea anumitor domenii/ sectoare din cadrul economiei, respectiv oferirea de sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini a 500 angajați din 50 de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în sectoare economice conform SNC si SNCDI.

Tipuri de Programe de Instruire disponibile în proiect

Astfel, prin proiect 500 angajati vor participa, conform nevoilor identificate, la programe de instruire exclusiv în domeniul TIC si/ sau industriei 4.0, precum: securitate informatica și cibernetică, inteligență artificială, big data și analiza datelor etc., cursuri dedicate specialiștilor din IT, cursuri privind sisteme informatice dedicate industriei 4.0, pentru dobândirea de competențe digitale avansate pentru utilizarea aplicațiilor TIC în producție necesare la locul de muncă.

Profilul Participanților

Angajații care participă la instruire sunt încadrați cu Contract Individual de Muncă în IMM-uri care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul își propune ca prioritate promovarea cercetării și a inovării, inclusiv prin utilizarea TIC, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, pentru actorii din toate aceste sectoare, construirea/  infrastructurii în condiții de eficiență și eficacitate maximă pentru menținerea avantajului competitiv.

Nevoia pentru un astfel de proiect

Proiectul este complementar cu SNCDI care remarcă absenţa unui număr adecvat de profesionişti în domeniile digital avansat și strategia susține și prin intermediul POCU – componenta de „Educaţie şi instruire”, crearea unor instrumente pentru formarea resurselor umane specializate, în special în domeniul cercetării și inovării de produse, servicii. Astfel, proiectul contribuie la indeplinirea obiectivului SNCDI – de a creste numărul profesioniștilor înalt calificați în domeniul TIC.

Proiectul oferă şansa persoanelor din grupul ţintă al proiectului, 500 angajați de a participa direct la activităţi de formare şi susține dezvoltarea cunostințelor chiar şi la vârste înaintate – 55-64 de ani – min. 50 de persoane participa la cursuri privind dobandirea de competente digitale.

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 propune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și continue, centrată pe nevoile și cerințele pieței muncii, concretizarea unor politici la nivel local, regional și național care să susțină accesul egal la formarea profesională continuă, diversificarea programelor de formare și corelarea lor cu piața fortei de muncă și cu nevoile beneficiarilor direcți prin capitalizarea competențelor și abilităților resursei umane.

Rezultate așteptate

Proiectul își propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung deoarece sprijină formarea profesională continuă și învățarea pe tot parcursul vieții prin adaptarea a min. 500 angajați şi min. 50 de angajatori la dinamica pieței muncii și a sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate prin SNC şi în domeniile de dezvoltare inteligentă şi sănătate identificate prin SNCDI. Astfel, dezvoltarea competențelor acestor angajați conduc la îmbunătățirea competivității prin inovare și dezvoltare a pieței, prin formarea unor profesioniști înalt calificați în domeniul TIC – 500, dintre care minim 10% – 70 persoane sunt specialisti din domeniul IT, 50 de persoane au varsta cuprinsa intre 55-64 ani și 200 persoane (minim 40%) sunt femei.

Alte efecte pozitive pe termen lung vor fi generate prin faptul ca se va integra în minim 6 IMM-uri un program de învățare la locul de muncă în domeniul TIC; aceste IMM-uri vor avea repere clare pentru a stabili nevoia de formare în TIC și pentru a se digitaliza. Proiectul va contribui și la îmbunătățirea capacității instituționale prin implementarea de programe de formare profesională la nivelul angajatorilor interesați din mai putin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia la nivelul cărora va acționa proiectul.


Campanie Conştientizare – ANGAJAŢI PERFORMANŢI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (POCU/860/3/12/142460) -România, pe ultimul loc din UE în privința numărului adulților care urmează cursuri de formare profesională (1% din populația de 25-64 de ani).

28

Dec 2022

Campanie Conştientizare – ANGAJAŢI PERFORMANŢI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (POCU/860/3/12/142460) -România, pe ultimul loc din UE în privința numărului adulților care urmează cursuri de formare profesională (1% din populația de 25-64 de ani).

România are cel mai mic procent, de numai 1%, fiind urmată de Bulgaria, Slovacia, Croația, Polonia, Grecia și Cipru, care nu depășesc 5%. Este printre puținele țări în care tendința în acest sens nu a crescut în ultimii zece ani.

Ţinta a fost de altfel depășită doar în statele nordice, Olanda, Estonia și Luxemburg. 

Biroul de statistică al UE arată că numărul adulților care participă la ”cursuri de formare pe tot parcursul vieții”, raportat la grupa de populație determinată, a crescut între 2010 și 2019, dar în 2020 a scăzut cu 1,6 puncte procentuale, până la 9,2%. Anul trecut, indicatorul a crescut ușor în numai trei țări membre: Spania (+0,4 puncte procentuale), Grecia și Lituania (fiecare cu +0,2 pp).

”Învățarea pe tot parcursul vieții include educația și îngrijirea preșcolarilor, educația școlară, învățământul superior, educația adulților și formarea continuă. Principalele obiective ale învățării pe tot parcursul vieții privesc dezvoltarea completă a unei persoane și dezvoltarea durabilă a societății. Învățarea pe tot parcursul vieții este axată pe dobândirea și dezvoltarea competențelor cheie și a competențelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări”, potrivit rețelei europene Eurydice, destinată informării despre educație.

ANGAJAŢI PERFORMANŢI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (POCU/860/3/12/142460) 

Proiectul derulat de ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023 îşi propune consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați (dintre care 50 persoane, minim 10% angajați vârstnici 55-64 de ani, 200 persoane – minim 40% femei) din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI.

Principalele rezultate prin implementarea activităților proiectului sunt:

(R1) 50 de întreprinderi din regiunile mai puțin dezvoltate identificate și selectate, prin intermediul campaniilor de conștientizare, pentru a furniza persoane angajate care compun grupul țintă al proiectului.

(R2) 500 de angajați din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate selectați şi înregistraţi în grupul țintă al proiectului.

(R3) 500 de angajați beneficiază de programe de formare și dobândesc competențe în domeniul TIC și sunt sprijiniți direct prin implementarea activităților proiectului în contextul obiectivului specific 3.12.

(R4) 460 angajați certificați și care dobândesc competențe în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligență aferente SNC și SNCDI.

(R5) 50 de întreprinderi furnizoare de persoane angajate și sprijinite direct pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă și analiză potențialului de digitalizare.

(R6) Minim 6 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă că urmare a sprijinului direct.


Campanie Conştientizare – ANGAJAŢI PERFORMANŢI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (POCU/860/3/12/142460) România se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE în ediția din 2022 a Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

20

Dec 2022

Campanie Conştientizare – ANGAJAŢI PERFORMANŢI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (POCU/860/3/12/142460) România se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE în ediția din 2022 a Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

În acord cu Indicele Economiei şi Societăţii digitale (DESI) publicat anual de Comisia Europeană, în timpul pandemiei de COVID-19, statele membre UE au înregistrat progrese în ceea ce privește eforturile de digitalizare, însă nu au reușit să elimine pentur moment lacunele din domeniile competențelor digitale, transformării digitale a IMM-urilor și implementării rețelelor 5G avansate.

Mecanismul de redresare și reziliență, în cadrul căruia aproximativ 127 de miliarde EUR sunt alocate reformelor și investițiilor în domeniul digital, oferă o oportunitate fără precedent de a accelera transformarea digitală pe care UE și statele sale membre nu își pot permite să o rateze.

Constatările arată că, deși majoritatea statelor membre înregistrează progrese în ceea ce privește transformarea lor digitală, adoptarea tehnologiilor digitale esențiale de către întreprinderi, cum ar fi inteligența artificială (IA) și volumele mari de date, rămâne scăzută. Trebuie să se intensifice eforturile pentru a se asigura implementarea deplină a infrastructurii de conectivitate (în special 5G) care este necesară pentru servicii și aplicații extrem de inovatoare. Competențele digitale reprezintă un alt domeniu important în care statele membre trebuie să facă în mai mare măsură progrese.

Carmen Ghiţă-Alecu, Manager de Proiect Smart Alliance Technologz Cluster a declarat: „Conform datelor publicate de Comisia Europeană în cele mai recente rapoarte majoritatea statelor membre UE înregistrează progrese în ceea ce privește construirea unor societăți și economii digitale reziliente. România, din păcate, se află în continuare pe ultimul loc în rândul acestora, având una dintre cele mai mici rate de absorbţie a fondurilor europene. Este important să valorificăm acest potenţial uriaş pentru a accelera digitalizarea întreprinderilor româneşti şi a forma personal calificat pentru nevoile reale ale viitorului muncii. ”

Contextul european

Comisia Europeană depune constant eforturi pentru a sprijini statele membre în cursul perioadei de tranziție şi eforturile acestora prin intermediul planurilor de redresare și reziliență, al bugetului UE sau, mai recent, prin intermediul dialogului structurat privind educația digitală și competențele digitale.

Finlanda, Danemarca, Țările de Jos și Suedia se situează în continuare în fruntea clasamentului statelor membre ale UE. Cu toate acestea, chiar și fruntașii se confruntă cu lacune în domenii-cheie: nivelul de adoptare a tehnologiilor digitale avansate, cum ar fi IA și volumele mari de date, rămâne sub 30% și foarte departe de obiectivul deceniului digital pentru 2030 de 75 % și deficitul larg răspândit de personal calificat, care încetinește progresul general și conduce la excluziune digitală.

Întrucât instrumentele digitale devin o parte integrantă a vieții de zi cu zi și a participării în societate, persoanele care nu dispun de competențe digitale adecvate riscă să fie lăsate în urmă. Doar 54 % din europenii cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani au cel puțin competențe digitale de bază. Obiectivul degeniului digital este de cel puțin 80 % până în 2030. În plus, deși 500 000 de specialiști în domeniul TIC au intrat pe piața forței de muncă între 2020 și 2021, cele 9 milioane de specialiști în domeniul TIC din UE sunt cu mult sub obiectivul UE de 20 de milioane de specialiști până în 2030 și nu sunt suficiente pentru a elimina deficitul de competențe cu care se confruntă în prezent întreprinderile. În cursul anului 2020, peste jumătate din întreprinderile din UE (55 %) au raportat dificultăți în ocuparea posturilor vacante de specialiști în domeniul TIC. Aceste deficit reprezintă un obstacol semnificativ pentru redresarea și competitivitatea întreprinderilor din UE. Lipsa competențelor specializate frânează, de asemenea, eforturile depuse de UE pentru a îndeplini obiectivele Pactului verde. Prin urmare, sunt necesare eforturi considerabile pentru recalificarea și perfecționarea forței de muncă.

În ceea ce privește adoptarea tehnologiilor-cheie, în timpul pandemiei de COVID-19, întreprinderile au încurajat utilizarea soluțiilor digitale. De exemplu, utilizarea cloud computingului a atins 34 %. Cu toate acestea, utilizarea IA și a volumelor mari de date de către întreprinderi este de numai 8 % și, respectiv, 14 % (obiectiv de 75 % până în 2030). Aceste tehnologii-cheie aduc un potențial imens de inovare semnificativă și de sporire a eficienței, în special în rândul IMM-urilor. La rândul lor, doar 55 % din IMM-urile din UE au cel puțin un nivel de bază în ceea ce privește digitalizarea (obiectiv: cel puțin 90 % până în 2030), ceea ce indică faptul că aproape jumătate dintre IMM-uri nu beneficiază de oportunitățile create de sectorul digital.

Evoluţia României