„Angajați performanți, întreprinderi competitive!”

POCU/860/3/12/142460

Despre proiect și Obiectivele acestuia

Despre proiect

Proiectul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” – POCU/860/3/12/142460 este derulat de Asociația Smart Alliance Technology Cluster în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” (Partener 1) și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI (Partener 2) în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023

Obiectivul Proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați (din care 50 persoane, minim 10% angajați vârstnici 55-64 de ani, 200 persoane – minim 40% femei) din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI.

 

+500

de angajați din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate selectați şi înregistraţi în grupul țintă al proiectului.

 

+460

de angajați certificați și care dobândesc competențe în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligență aferente SNC și SNCDI.

 

+50

de întreprinderi furnizoare de persoane angajate și sprijinite direct pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă și analiză potențialului de digitalizare.

 

+6

întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă că urmare a sprijinului direct.

CUI I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL?


Grupul Țintă

500 persoane angajate cu contract de muncă (cu normă întreaga sau cu timp parțial).

Persoana își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Anexa 1 din Metodologia de selectare grup țintă (firme și angajați) din cadrul proiectului Angajați performanți, întreprinderi competitive!” POCU/860/3/12/142460

Un criteriu de eligibilitate este ca peroana să nu fi fi reprezentat grup țintă pentru măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile.


Societăți cu CAEN în SNC și SNCDI

Angajații cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial de lucru) fac parte din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare de inteligență artificială.


Regiunile acoperite prin proiect

Locul de muncă ocupat să fie în regiunea de dezvoltare în care se implementează activitățile proiectului.

  • Regiunea/regiunile: Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia
  • Judeţ/judeţe: Judetul Alba, Judetul Brasov, Judetul Mures (municipiul Targu-Mures), Judetul Sibiu, Judetul Bacau, Judetul Iasi, Judetul Neamt, Judetul Arges, Judetul Calarasi, Judetul Dâmbovita, Judetul Ialomita, Judetul Prahova, Judetul Buzau, Judetul Constanta, Judetul Vrancea, Judetul Gorj, Judetul Olt, Judetul Vâlcea.
  • Localitati: Judetul Alba, Judetul Brasov, Municipiul Târgu Mures, Judetul Sibiu, Judetul Bacau, Judetul Iasi, Judetul Neamt, Judetul Arges, Judetul Calarasi, Judetul Dâmbovita, Judetul Ialomita, Judetul Prahova, Judetul Buzau, Judetul Constanta, Judetul Vrancea, Judetul Gorj, Judetul Olt, Judetul Vâlcea.

PARTENERI

Angajaţii IMM-urilor din regiunile Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia pot participa gratuit la cursurile în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicației sau Programe de Formare în Domeniul Digital pentru dezvoltarea competențelor digitale, prin intermediul proiectului “ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!” Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Completaţi formularul pentru a primi mai multe informaţii.

    NOUTĂȚI PROIECT