Angajati Performanti, Intreprinderi Competitive

Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”

Cod apel: POCU/860/3/12/Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaţilor

Proiect: „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”

Cod SMIS proiect: POCU/860/3/12/142460

Ultimele acțiuni din cadrul proiectului