Invitație înscriere cursuri online gratuite „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” – POCU/860/3/12/142460 – Proiect derulat de ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI

Invitație înscriere cursuri online gratuite „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” – POCU/860/3/12/142460 – Proiect derulat de ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților.

Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU COMPANII:

 1. Să fie IMM (sub 250 angajati sau CA < 50,0 mil. euro);
 2. Să aibă cod CAEN principal/autorizat inscris in lista CAEN ELIGIBIL PENTRU PROIECT ;
 3. IMM-ul nu are sediul social in Regiunea București – Ilfov.

Formular online de preinscriere: https://forms.gle/EwQ8BSPfgpUTLP5F7

CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU ANGAJAȚI

 1. Să fie angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial de lucru) din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare de inteligență artificială;
 2. Locul de muncă ocupat să fie în regiunea de dezvoltare în care se implementează activitățile proiectului,
 3. Persoana își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Anexei 1,
 4. Să depună la dosar, alături de alte documente, o adeverință eliberată de întreprinderea angajatoare, în care să se menționeze obligatoriu, cel puțin aspectele menționate anterior,
 5. Persoana respectivă să nu fi reprezentat grup țintă pentru măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile,
 6. Persoana respectivă să manifeste interes pentru a participa în activitățile proiectului.

Condițiile eliminatorii pentru întreg grupul țintă sunt:

 1. Să nu beneficieze de finanțare prin alte proiecte pentru servicii de tipul celor oferite în cadrul proiectului;
 2. Să nu activeze într-o întreprindere din una din regiunile de implementare ale proiectului.

În cadrul proiectului sunt organizate, în format ONLINE următoarele cursuri:

 • ERP
 • Securitate cibernetică
 • Programare
 • HR Management
 • Marketing Digital
 • Workforce Management și
 • Programe de Gestionare Big Data

Participarea nu presupune niciun cost pentru companie sau pentru angajații acesteia.

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *