Light trails above buildings at night in China.

Investițiile în digitalizare și automatizare sunt investiții cu rezultate sustenabile pe termen lung

Investițiile în digitalizarea și automatizarea proceselor în organizații pot reduce considerabil cheltuielile companiilor. În ultimii ani am putut observa că organizațiile sunt tot mai atente la modul în care automatizarea și digitalizarea poate să le susțină obiectivele de business și să le ajute să își degreveze angajații de sarcinile repetitive, care nu aduc plus valoare. În acest context cererea pentru soluții software a înregistrat creșteri semnificative, preponderent pe segmentul de soluții de gestionare a întregii afacerii, sisteme ERP, soluții software integrate, pentru și de automatizare a proceselor de muncă menite să simplifice activitatea angajaților și să elimine erorile umane.

Antreprenorii români au din ce în ce mai multă încredere în sistemele informatice care integrează funcționalități specifice industriei lor și sunt capabile să preia din sarcinile manuale ale angajaților, pentru a economisi resurse. Frecventele modificări legislative din ultima perioadă au fost probabil impulsul care a accelerat această nevoie de externalizare a riscului și a integrării tuturor schimbărilor.

Totodată, companiile românești investesc tot mai mult în creșterea competențelor digitale ale angajaților, astfel că, și în această direcție observăm o intensificare a investițiilor. Cererea pentru servicii de training specializate în utilizarea programelor de tip ERP și a softurilor de salarizare a înregistrat și aceasta o creștere. Ne așteptăm să vedem investiții tot mai mari în soluții software și o digitalizare în masă în mediul antreprenorial românesc.

„Angajați performanți, întreprinderi competitive!” – POCU/860/3/12/142460

Investițiile în formare, digitalizare și automatizare stau la baza celui mai recent proiect derulat de Smart Alliance Technlogy Cluster, „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” – POCU/860/3/12/142460, în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, Apel nr. POCU/860/3/12 Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM în valoare totală proiect de 4.751.127,24 lei, iar valoarea cofinanțare UE în sumă de 4.722.099,15 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4.013.784,32 si valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 708.314,83 lei), echivalentă cu 99,39% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Prin intermediul acestuia Asociația Smart Alliance își propune să contribuie, cu implicarea activă a membrilor, la consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați (din care 50 persoane, minim 10% angajați vârstnici 55-64 de ani, 200 persoane – minim 40% femei) din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI.

Sustenabilitate proiect

La incheierea asistenței financiare și tehnice necesare susținerii acestui proiect, persoanele aparținând grupului țintă – 500 angajati, beneficiari ai cursurilor de formare vor dobândi noi abilități și cunostințe în domeniul digital, ca punct de plecare în vederea creșterii gradului de adaptabilitate la piața forței de muncă existente, la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specialitate inteligentă conform SNCDI. În plus, cursurile de formare adresate celor 70 de specialiști din IT și certificarea, le vor dezvolta abilitățile de programare, testare pentru a dezvolta diferite aplicații TIC utilizate la locul de muncă în procesul de producție, proiectare, sau unde va fi necesar în funcție de felul muncii.

Fondat în 2015, SMART ALLIANCE – Innovation Technology Cluster este un creator și implementator de soluții inovatoare end-to-end de afaceri pentru sectoarele-cheie ale economiei românești și mondiale. Asociația aduce laolaltă 14 companii din zona IT&C, iar soluțiile produse de companiile membre se vând și se implementează în peste 30 de țări din întreaga lume, cu resurse tehnice specializate ce totalizează peste 1125 de angajați și o cifră de afaceri cumulată de peste 75 de milioane de euro.

Foto credit – http://www.freepik.com


Comments are closed.