Campanie Conştientizare – ANGAJAŢI PERFORMANŢI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (POCU/860/3/12/142460) -România, pe ultimul loc din UE în privința numărului adulților care urmează cursuri de formare profesională (1% din populația de 25-64 de ani).

Campanie Conştientizare – ANGAJAŢI PERFORMANŢI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (POCU/860/3/12/142460) -România, pe ultimul loc din UE în privința numărului adulților care urmează cursuri de formare profesională (1% din populația de 25-64 de ani).

România are cel mai mic procent, de numai 1%, fiind urmată de Bulgaria, Slovacia, Croația, Polonia, Grecia și Cipru, care nu depășesc 5%. Este printre puținele țări în care tendința în acest sens nu a crescut în ultimii zece ani.

Ţinta a fost de altfel depășită doar în statele nordice, Olanda, Estonia și Luxemburg. 

Biroul de statistică al UE arată că numărul adulților care participă la ”cursuri de formare pe tot parcursul vieții”, raportat la grupa de populație determinată, a crescut între 2010 și 2019, dar în 2020 a scăzut cu 1,6 puncte procentuale, până la 9,2%. Anul trecut, indicatorul a crescut ușor în numai trei țări membre: Spania (+0,4 puncte procentuale), Grecia și Lituania (fiecare cu +0,2 pp).

”Învățarea pe tot parcursul vieții include educația și îngrijirea preșcolarilor, educația școlară, învățământul superior, educația adulților și formarea continuă. Principalele obiective ale învățării pe tot parcursul vieții privesc dezvoltarea completă a unei persoane și dezvoltarea durabilă a societății. Învățarea pe tot parcursul vieții este axată pe dobândirea și dezvoltarea competențelor cheie și a competențelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări”, potrivit rețelei europene Eurydice, destinată informării despre educație.

ANGAJAŢI PERFORMANŢI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE (POCU/860/3/12/142460) 

Proiectul derulat de ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023 îşi propune consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați (dintre care 50 persoane, minim 10% angajați vârstnici 55-64 de ani, 200 persoane – minim 40% femei) din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI.

Principalele rezultate prin implementarea activităților proiectului sunt:

(R1) 50 de întreprinderi din regiunile mai puțin dezvoltate identificate și selectate, prin intermediul campaniilor de conștientizare, pentru a furniza persoane angajate care compun grupul țintă al proiectului.

(R2) 500 de angajați din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate selectați şi înregistraţi în grupul țintă al proiectului.

(R3) 500 de angajați beneficiază de programe de formare și dobândesc competențe în domeniul TIC și sunt sprijiniți direct prin implementarea activităților proiectului în contextul obiectivului specific 3.12.

(R4) 460 angajați certificați și care dobândesc competențe în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligență aferente SNC și SNCDI.

(R5) 50 de întreprinderi furnizoare de persoane angajate și sprijinite direct pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă și analiză potențialului de digitalizare.

(R6) Minim 6 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă că urmare a sprijinului direct.


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *