Soluțiile digitale care pun oamenii pe primul loc vor deschide oportunități

Soluțiile digitale care pun oamenii pe primul loc vor deschide oportunități

Soluțiile digitale care pun oamenii pe primul loc vor deschide oportunități pentru întreprinderi, vor încuraja dezvoltarea unei tehnologii fiabile, vor promova o societate deschisă și democratică, vor facilita o economie dinamică și durabilă, vor contribui la combaterea schimbărilor climatice și la realizarea tranziției către o economie verde.

Tehnologiile digitale prezintă un potențial enorm de creștere pentru Europa, iar comisia Europeană s-a angajat să creeze o Europă pregătită pentru era digitală, asigurându-se că cetățenii, întreprinderile și administrațiile au și folosesc noi generații de tehnologii, o Europă în care transformarea digitală va aduce beneficii tuturor.

Pentru România este este esențial să producă  reforme pentru a valorifica potențialul de creștere digitală și pentru a implementa soluții inovatoare pentru întreprinderi și cetățeni, precum și pentru a îmbunătăți accesibilitatea și eficiența serviciilor publice.

Toți europenii au nevoie de competențe digitale pentru a studia, a munci, a comunica, a accesa servicii publice online și a găsi informații fiabile. Competențele digitale reprezintă un factor determinant esențial pentru competitivitatea și capacitatea de inovare a UE. Acestea sunt, de asemenea, un factor-cheie al coeziunii sociale și al bunăstării personale. Transformările digitale și verzi în curs de desfășurare aduc cu ele o restructurare economică rapidă, care le impune cetățenilor să se implice în activități de învățare pe tot parcursul vieții.

Proiectul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” – POCU/860/3/12/142460 derulat de Asociația Smart Alliance Technology Cluster în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” (Partener 1) și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI (Partener 2) în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023 se aliniază acestor obiective generale stabilite de Comisia Europeană și îmbrățișate de statele membre.

Proiectul își propune consolidarea capacităţii profesionale prin dobândirea de competențe digitale, inclusiv avansate, pentru un număr de 500 angajați (din care 50 persoane, minim 10% angajați vârstnici 55-64 de ani, 200 persoane – minim 40% femei) din IMM-uri din regiunile mai puțin dezvoltate Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ca urmare a participării și certificării la programe de formare în domeniul digital, cu scopul de a se adapta sectoarelor economice din domeniul SNC și SNCDI. Regiunile acoperite de proiect sunt:

  • Regiunea/regiunile: Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia
  • Judeţ/judeţe: Judetul Alba, Judetul Brasov, Judetul Mures (municipiul Targu-Mures), Judetul Sibiu, Judetul Bacau, Judetul Iasi, Judetul Neamt, Judetul Arges, Judetul Calarasi, Judetul Dâmbovita, Judetul Ialomita, Judetul Prahova, Judetul Buzau, Judetul Constanta, Judetul Vrancea, Judetul Gorj, Judetul Olt, Judetul Vâlcea.
  • Localitati: Judetul Alba, Judetul Brasov, Municipiul Târgu Mures, Judetul Sibiu, Judetul Bacau, Judetul Iasi, Judetul Neamt, Judetul Arges, Judetul Calarasi, Judetul Dâmbovita, Judetul Ialomita, Judetul Prahova, Judetul Buzau, Judetul Constanta, Judetul Vrancea, Judetul Gorj, Judetul Olt, Judetul Vâlcea.

Mai multe detalii despre cursuri puteți afla din pagina proiectului.

Pentru înscrieri la cursurile organizate de Smart Alliance puteți accesa formularul de AICI.

Sursa foto shutterstock.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *