Securitatea informatică – de ce este aceasta importantă pentru afacerile prezentului

Securitatea informatică – de ce este aceasta importantă pentru afacerile prezentului

CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE – Campania de conștientizare este derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460)

Securitatea informatică este de o importanță crucială în zilele noastre. Iată câteva motive pentru care este atât de importantă:

  • Protejarea datelor sensibile: Cu tot mai multe activități și informații transferate și stocate în mediul digital, securitatea informatică este esențială pentru a proteja datele sensibile ale companiilor și ale utilizatorilor. Aceste date pot include informații personale, financiare, comerciale sau strategice, și accesul neautorizat sau compromiterea lor ar putea duce la consecințe grave, cum ar fi furtul de identitate, fraude financiare sau pierderea încrederii clienților.
  • Prevenirea atacurilor cibernetice: Amenințările cibernetice sunt tot mai sofisticate și tot mai frecvente în prezent. Atacurile cibernetice pot viza sistemele informatice, rețelele, aplicațiile și dispozitivele, încercând să compromită securitatea și să obțină acces neautorizat la informații sau să cauzeze daune. Prin implementarea măsurilor adecvate de securitate informatică, companiile pot preveni sau minimiza riscul de a fi victimele unor astfel de atacuri.
  • Continuitatea afacerii: Incidentele de securitate informatică, cum ar fi atacurile cibernetice sau pierderea datelor, pot avea un impact semnificativ asupra continuității afacerii. Pot provoca întreruperi în funcționarea sistemelor, pierderi financiare și deteriorarea reputației. Prin implementarea unor măsuri adecvate de securitate informatică, companiile pot reduce riscul de întreruperi majore și pot asigura o continuitate cât mai bună a activităților lor.
  • Protejarea reputației: Reputația este un activ valoros pentru orice companie. Un incident de securitate informatică care duce la compromiterea datelor sau la întreruperi semnificative poate afecta grav încrederea clienților, partenerilor de afaceri și publicului larg. Protejarea securității informației este esențială pentru a menține o reputație solidă și a păstra încrederea clienților.
  • Respectarea reglementărilor și normelor: În multe jurisdicții, există reglementări stricte privind securitatea informatică și protecția datelor. Companiile trebuie să respecte aceste reglementări, cum ar fi Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) din Uniunea Europeană sau standardele de securitate ale industriei. Neconformitatea poate atrage sancțiuni financiare și alte consecințe legale.

În concluzie, securitatea informatică este esențială în zilele noastre pentru a proteja datele sensibile, a preveni atacurile cibernetice, a asigura continuitatea afacerii, a proteja reputația și a respecta reglementările și normele în vigoare. Companiile ar trebui să acorde o atenție sporită securității informației și să implementeze măsuri adecvate pentru a se proteja împotriva amenințărilor cibernetice în continuă evoluție.

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă GRATUIT companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără și cel de Introducere în securitatea sistemelor informatice, elemente de bază.  Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *