Oportunități de finanțare europeană pentru companiile din domeniul IT&C

Oportunități de finanțare europeană pentru companiile din domeniul IT&C

Finanțările europene sunt o gură de oxigen pentru industria IT&C. În documentele strategice de planificare a noii perioade de finanțare 2021-2027 observăm o atenție foarte mare acordată domeniului, inclusiv sprijin pentru companiile private care activează în acest sector. În interviul cu Ștefan Grigore (foto), director Finanțări Nerambursabile în cadrul Clusterului Smart Alliance și partener OMEGA Trust, discutăm despre evoluția finanțărilor până în prezent și despre noutățile în materie de fonduri europene ale noii perioade de finanțare 2021-2027, dar și despre activitățile care vor fi finanțate, statusul dezvoltării noilor programe și cum se pot pregăti companiile din IT&C pentru a putea accesa aceste resurse.

 

Cum au evoluat finanțările adresate sectorului IT&C până în prezent?

Încă din primul ciclu financiar, 2007-2013, au existat o serie de programe de finanțare care au abordat în diverse formule domeniul IT&C. Aceste prime programe au adresat în special componenta de cerere IT și nu direct oferta, firmele din zona IT&C nefiind beneficiarele programului, însă puteau avea calitatea de furnizori, sprijinind companiile non-IT în implementarea diverselor soluții pentru domeniile lor de activitate (dezvoltare și implementare soluții tip ERP, CRM, WMS ș.a.).
În perioada de finanțare recent încheiată trebuie să evidențiem cele 3 apeluri ale Programului Operațional Competitivitate (POC): Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020. Acesta a fost de departe unul din cele mai reușite programe care au adresat direct companiile TIC, bucurându-se de un succes considerabil în rândul beneficiarilor. Prin paleta largă de cheltuieli eligibile – salarii, servicii suport, achiziție active corporale și necorporale, precum și prin rata mare de co-finanțare (chiar și peste 70% în unele proiecte, în funcție de mixul de cheltuieli alese) programul a reprezentat un instrument eficient pentru dezvoltarea unor noi soluții IT inovative.

Care sunt noutățile în materie de fonduri europene ale noii perioade de finanțare 2021-2027 pentru companiile din industria IT&C? Ce activități vor fi finanțate?

Analizând documentele strategice de planificare ale noii perioade de finanțare aferentă fondurilor europene pentru ciclul financiar 2021-2027, observăm o atenție foarte mare acordată domeniului IT&C, inclusiv sprijin pentru companiile private ce activează în acest sector. Această abordare vine să răspundă noilor direcții strategice stabilite la nivel european, noua perioadă reflectând importanța unei adaptări a economiilor europene din perspectiva schimbării climatice și a transformării digitale.
Documentul central care stă la baza întregii perioade de execuție de finanțare este Acordul de Parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027, aflat în acest moment într-un draft avansat. Acordul oferă imaginea completă a întregului tablou al finanțărilor pe care le vom avea la dispoziție.
Printre obiectivele de politică publică relevante pentru domeniul IT&C este important să amintim „Obiectivul de Politică 1 – O Europă mai inteligentă și mai competitivă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” și „Obiectivul de Politică 3 – O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale”.
Primul se va regăsi prin implementarea următoarelor programe operaționale: Programele Operaționale Regionale (POR) la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) și Programul Operațional Sănătate (POS), aceste programe fiind asociate unei finanțări din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională).
Din justificările regăsite în cadrul Acordului de parteneriat aferent primului obiectiv putem aminti necesitatea consolidării domeniului cercetare-dezvoltare-inovare, creșterea competitivității IMM-urilor, necesitatea orientării activității de cercetare către piață, a adaptării serviciilor de transfer tehnologic la nevoile pieței, dezvoltării inteligente a infrastructurilor, reducerii fragmentării lanțului de inovare și integrării în lanțurile de valoare naționale/internaționale, asigurarea transferului tehnologic, implementarea de tehnologii noi, consolidarea start-up-urilor inovatoare și sprijin pentru scale-up. De asemenea, este recunoscută importanța dezvoltării ecosistemului de inovare care depinde de dezvoltarea de organisme suport (de ex. incubatoare, acceleratoare, clustere etc) care să contribuie la generarea de soluții și idei, precum și necesitatea dezvoltării unor competențe profesionale adaptate la economia cunoașterii în ceea ce privește procesul de descoperire antreprenorială la nivel național și regional.
Atunci când vorbim despre beneficiile fondurilor europene în noul ciclu financiar pentru sectorul IT&C putem să luam în calcul atât fondurile europene pe care aceste companii pot să le acceseze în calitate de beneficiari, precum și de finanțările acordate administrației publice, unde companiile private pot deveni furnizori.
Un element de noutate, ce trebuie să îl evidențiem în raport cu perioada anterioară de finanțare, este în cadrul Programului Operațional Regional. Astfel, ADR-urile (Agențiile pentru Dezvoltare Regională) vor avea statut de Autorități de Management pentru POR 2021-2027. Acest aspect se va reflecta în capacitatea ADR-urilor de a își planifica și personaliza mai bine programele de finanțare în raport cu nevoile beneficiarilor din fiecare regiune, precum și în raport cu nevoile obiective ale fiecărei regiuni de dezvoltare.
Un exemplu pozitiv în acest context vine chiar din regiunea noastră de dezvoltare și este dat de ADR București-Ilfov. Astfel, în cadrul acestei regiuni, în Programul Operațional Regional București-Ilfov (POR BI) putem regăsi o imagine foarte clară a tipurilor de finanțări de care companiile din domeniul IT&C vor putea să beneficieze.
În cadrul documentelor de planificare regăsim și „Logica intervenției PRIORITATEA 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, ce reunește 11 propuneri de programe de finanțare, totalizând un buget al alocării financiare (din FEDER + Buget de stat) de 301,3 mil. EUR.
Programele descrise în cadrul Priorității 1 acoperă un spectru larg de direcții, de la investiții în active corporale pentru companii din zona IT&C, la promovarea prin vouchere de digitalizare a noilor tehnologii în cadrul companiilor non-IT, sprijinirea IMM-urilor din IT&C prin programe de susținere dezvoltate de clustere și până la dezvoltarea competențelor angajaților pentru inovare și modernizare tehnologică.
Estimez că primele programe de finanțare aferente noului ciclu s-ar putea lansa în ultimul trimestru al acestui an sau la începutul anului viitor. Sperăm totuși la o accelerare a procesului de implementare aferent acestui nou instrument financiar.

Interviu publicat în Market Watch


ileana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *