Metode Eficiente de Predare pentru Adulți la Locul de Muncă

Metode Eficiente de Predare pentru Adulți la Locul de Muncă

CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE – Campania de conștientizare este derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460)

Există numeroase abordări eficiente pentru predarea adulților la locul de muncă, și acestea ar trebui să fie personalizate pentru a ține cont de nevoile și preferințele lor specifice. Printre cele mai frecvente metode de predare la locul de muncă se numără:

Învățarea bazată pe proiecte: Această metodă implică explorarea subiectelor prin intermediul proiectelor practice și relevante. Adulții sunt implicați activ în activități practice și sunt responsabili pentru rezolvarea problemelor reale, ceea ce le oferă o oportunitate excelentă de a aplica cunoștințele în contexte practice și de a dezvolta abilități practice.

Învățarea prin colaborare: Învățarea în colaborare implică lucrul în grupuri sau parteneriate cu alți adulți pentru a rezolva probleme, a împărtăși idei și a învăța unii de la alții. Această abordare stimulează schimbul de idei și perspective diverse, contribuind astfel la o înțelegere mai profundă a subiectelor de studiu.

Învățarea bazată pe discuții: Această metodă implică discuții interactive și dezbateri legate de subiectele studiate. Adulții pot împărtăși experiențe, pot pune întrebări și pot explora diverse perspective. Aceasta promovează participarea activă și dezvoltarea gândirii critice.

Învățarea autonomă: Pentru mulți adulți, învățarea în propriul ritm și stabilirea obiectivelor lor de învățare sunt preferate. Învățarea autonomă poate fi facilitată prin resurse online, cărți, materiale audio sau video, permițând adulților să aleagă modul și momentul în care doresc să-și aprofundeze cunoștințele.

Învățarea bazată pe experiență: Această metodă implică învățarea prin intermediul experienței practice. Adulții pot participa la stagii, practici sau proiecte care le permit să-și aplice cunoștințele în situații reale și să învețe din propriile experiențe.

Învățarea prin jocuri: Integrarea elementelor de joc în procesul de învățare poate fi atât eficientă, cât și distractivă pentru adulți. Jocurile pot include rezolvarea de puzzle-uri, simulări sau activități interactive, facilitând astfel procesul de învățare și stimulând angajamentul.

Învățarea online: Tehnologia digitală a deschis noi oportunități pentru învățarea adulților la locul de muncă. Cursurile online, platformele de învățare la distanță și resursele digitale oferă flexibilitate și acces la conținutul de învățare în orice moment și de oriunde.

Este important ca metodele de predare să fie adaptate la caracteristicile specifice ale companiei și ale grupului țintă. Aceste caracteristici includ scopurile și obiectivele companiei, scopurile procesului de formare la locul de muncă, nevoile profesionale ale adulților și obiectivele organizaționale, de competitivitate și de performanță ale companiei pentru următorii ani.

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără

  • Introducere în securitatea sistemelor informatice
  • Cursuri în domeniul marketingului digital avansat: ce vizează schimbul electronic de informaţii şi managementului documentelor electronice/Aplicatii tip DM
  • Gestionarea structurată a volumelor mari de date (Big Data)
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pt eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management
  • Cursuri adresate specialiştilor din domeniul IT, de exemplu, dezvoltarea abilităților de programare, testare, securitate informatică/ cyber security

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *