Inovația socială prin digitalizare: Cum IMM-urile pot transforma societatea

Inovația socială prin digitalizare: Cum IMM-urile pot transforma societatea

Inovația socială prin digitalizare reprezintă un concept din ce în ce mai important, cu potențial de a revoluționa modul în care rezolvăm problemele sociale și îmbunătățim calitatea vieții oamenilor. Această abordare implică folosirea tehnologiilor digitale pentru a răspunde provocărilor sociale într-un mod inovator și eficient. De ce este aceasta relevantă pentru IMM-uri și cum pot acestea contribui la transformarea socială? Vom explora mai multe domenii în care inovația socială prin digitalizare poate avea un impact semnificativ.

Acces la educație: Utilizarea tehnologiei digitale pentru a oferi educație online și formare profesională poate elimina barierele geografice și socio-economice care limitează accesul la educație. IMM-urile pot dezvolta platforme educaționale și soluții personalizate pentru a sprijini învățarea continuă.

Sănătate digitală: Aplicațiile mobile și dispozitivele conectate pot monitoriza sănătatea și gestiona bolile într-un mod mai eficient. IMM-urile din domeniul sănătății pot dezvolta soluții tehnologice care îmbunătățesc accesul la îngrijirea medicală.

Servicii sociale digitale: IMM-urile pot facilita comunicarea între sectorul privat și ONG-uri pentru dezvoltarea de produse sau servicii sociale. Colaborarea digitală poate aduce soluții inovatoare pentru problemele sociale.

Inovații în domeniul locuirii: Tehnologiile inteligente în construcții pot duce la dezvoltarea de case ecologice și orașe inteligente, contribuind la o calitate superioară a vieții.

Incluziune digitală: Asigurarea accesului la tehnologie pentru toate segmentele societății este o provocare importantă. IMM-urile pot dezvolta soluții care să combată diviziunea digitală.

Agricultură inteligentă: Tehnologia digitală poate optimiza procesele agricole, sporind productivitatea și reducând impactul asupra mediului. IMM-urile din agricultură pot beneficia de aceste inovații.

Voluntariat și implicare comunitară: Platformele online facilitează mobilizarea voluntarilor și implicarea civică. IMM-urile pot promova astfel de inițiative și pot sprijini comunitățile.

Comerț și antreprenoriat social: IMM-urile pot dezvolta afaceri cu impact social pozitiv prin intermediul comerțului online și al platformelor digitale.

Rețele de sprijin și comunități virtuale: Tehnologiile digitale facilitează formarea de rețele de sprijin și comunități virtuale. IMM-urile pot utiliza aceste rețele pentru a dezvolta parteneriate și pentru a învăța din experiențele altora.

Managementul datelor sociale: Colectarea și analiza datelor sociale pot ajuta la dezvoltarea de proiecte mai eficiente. IMM-urile pot utiliza datele pentru a aloca resursele în mod mai adecvat.

Combaterea corupției și transparență: Tehnologia blockchain poate spori transparența în diferite domenii, precum finanțele și justiția.

Protecția mediului și sustenabilitatea: Tehnologia digitală poate contribui la protejarea mediului înconjurător prin monitorizarea calității aerului și a apei.

Inovație în sectorul non-profit: Organizațiile non-profit pot utiliza tehnologiile digitale pentru a-și crește impactul și eficiența.

Dezvoltarea abilităților și învățarea continuă: Platformele online oferă oportunități de învățare și dezvoltare personală. IMM-urile pot sprijini accesul la aceste resurse.

Inovația socială prin digitalizare poate aduce schimbări semnificative, dar trebuie să gestionăm și provocările legate de securitatea datelor, protecția confidențialității și accesul egal pentru toți. IMM-urile pot juca un rol vital în acest proces de transformare socială și pot contribui la rezolvarea unor probleme critice ale societății.

inovația socială prin digitalizare

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

  • Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără:
  • Introducere în securitatea sistemelor informatice
  • Cursuri în domeniul marketingului digital avansat: ce vizează schimbul electronic de informaţii şi managementului documentelor electronice/Aplicatii tip DM
  • Gestionarea structurată a volumelor mari de date (Big Data)
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pt eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management
  • Cursuri adresate specialiştilor din domeniul IT, de exemplu, dezvoltarea abilităților de programare, testare, securitate informatică/ cyber security

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit www.shutterstock.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *