Formarea Internă și Coaching-ul: Piloni Cheie în Dezvoltarea Angajaților și Performanța Organizațională

Formarea Internă și Coaching-ul: Piloni Cheie în Dezvoltarea Angajaților și Performanța Organizațională

Formarea internă și coaching-ul sunt două instrumente esențiale în arsenalul organizațiilor moderne pentru a stimula dezvoltarea angajaților și a maximiza performanța. Aceste metode, axate pe utilizarea resurselor și experienței interne, oferă o abordare personalizată și eficientă pentru a rafina abilitățile individuale și pentru a construi o echipă mai puternică și mai bine pregătită. Iată o privire detaliată asupra acestor două practici fundamentale.

Formarea Internă: O Investiție în Dezvoltarea Continuă

Formarea internă poate lua diverse forme, fiecare adaptată nevoilor specifice ale organizației:

Mentoring: Prin instituirea programelor de mentorat, experiența angajaților mai veterani este pusă în slujba ghidării și consilierii celor mai puțin experimentați. Această interacțiune facilitată sporește transferul de cunoștințe și abilități în cadrul organizației.

Rotirea Locurilor de Muncă: Permite angajaților să se rotească între diferite departamente și funcții, contribuind astfel la dobândirea unei perspective mai cuprinzătoare asupra afacerii și la dezvoltarea unui set variat de competențe.

Învățare prin Proiecte: Angajații sunt implicați în proiecte semnificative și provocatoare, oferindu-le șansa de a-și dezvolta abilitățile în timp ce aduc contribuții tangibile la progresul organizațional.

Grupuri de Învățare: Sesiuni de învățare în grupuri mici în interiorul organizației, unde angajații împărtășesc cunoștințe și experiențe între ei, promovând colaborarea și schimbul de idei.

Rețele Interne de Cunoaștere: Stimularea creării de rețele interne și comunități de practică, unde angajații pot colabora și învăța reciproc, consolidând un spirit de echipă și schimb constant de informații.

Coaching-ul: Ghidarea Profesională către Excelență

Coaching-ul reprezintă o abordare personalizată pentru dezvoltarea abilităților individuale și atingerea obiectivelor profesionale. Modalitățile prin care se poate implementa coaching-ul în cadrul organizației includ:

Coaching Intern: Identificarea și pregătirea liderilor și angajaților experimentați pentru a deveni coachi interni, având responsabilitatea de a ghida și susține dezvoltarea profesională a colegilor lor.

Coaching Individual: Sesiuni individuale de coaching, în care un mentor experimentat lucrează îndeaproape cu un angajat, ajutându-l să-și dezvolte abilitățile specifice și să-și atingă obiectivele profesionale.

Coaching de Grup: Sesiuni de coaching adresate unui grup de angajați cu nevoi de dezvoltare similare, o metodă eficientă pentru susținerea dezvoltării unor competențe specifice sau abordarea unor probleme comune.

Coaching pentru Dezvoltarea Leadership-ului: Concentrarea pe coaching-ul angajaților cu potențial de leadership, sprijinindu-i în dezvoltarea abilităților de conducere și management.

Coaching în Situații Specifice: Oferirea de coaching în situații cheie, cum ar fi pregătirea pentru promovare, gestionarea conflictelor sau dezvoltarea abilităților de comunicare.

Beneficiile Formării Interne și Coaching-ului

Atât formarea internă, cât și coaching-ul, aduc multiple beneficii pentru angajați și organizații:

Dezvoltare Personalizată: Oferă o dezvoltare adaptată nevoilor individuale ale angajaților, contribuind la creșterea motivației, implicării și satisfacției la locul de muncă.

Economii de Costuri: Utilizarea resurselor interne poate aduce economii semnificative comparativ cu formarea externă, consolidând în același timp cultura de învățare și dezvoltare în cadrul organizației.

Îmbunătățirea Performanței: Prin furnizarea unui mediu de învățare și dezvoltare la locul de muncă, organizațiile pot promova angajați mai motivați, productivi și dedicați, contribuind astfel la succesul pe termen lung al afacerii.

Aspecte Cheie în Implementarea cu Succes a Formării Interne și Coaching-ului

Evaluare și Monitorizare: Pentru a asigura succesul acestor programe, este crucial să se evalueze periodic progresul angajaților. Monitorizarea rezultatelor permite ajustări pentru a obține cele mai bune rezultate.

Planificare și Strategie: Formarea internă și coaching-ul trebuie să fie planificate strategic, ținând cont de nevoile organizaționale și obiectivele de dezvoltare ale angajaților.

Cultură a Învățării: Încurajați angajații să fie deschiși să învețe și să-și dezvolte abilitățile, contribuind la crearea unui mediu de lucru dinamic și inovator.

Integrare cu Dezvoltarea Carierei: Asociați aceste practici cu planurile de dezvoltare a carierei ale angajaților, asigurându-vă că evoluția lor este aliniată cu obiectivele organizaționale.

Angajamentul Conducerii: Sprijinul conducerii este esențial pentru a da valoare și credibilitate acestor metode. Implicați conducerea și asigurați-vă că înțelege importanța acestor practici.

Debriefing și Feedback: Organizați sesiuni de debriefing după încheierea programelor pentru a evalua experiența și pentru a obține feedback de la participanți, contribuind la îmbunătățirea continuă.

Formarea internă și coaching-ul nu sunt doar abordări tradiționale în dezvoltarea angajaților, ci reprezintă investiții semnificative în viitorul organizației. Prin implementarea acestor practici, organizațiile își pot transforma angajații în profesioniști motivați, pregătiți să facă față provocărilor viitoare și să contribuie la succesul durabil al afacerii.

 

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără:

  • Introducere în securitatea sistemelor informatice
  • Cursuri în domeniul marketingului digital avansat: ce vizează schimbul electronic de informaţii şi managementului documentelor electronice/Aplicatii tip DM
  • Gestionarea structurată a volumelor mari de date (Big Data)
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pt eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management

Cursuri adresate specialiştilor din domeniul IT, de exemplu, dezvoltarea abilităților de programare, testare, securitate informatică/ cyber security

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *