Facilități fiscale IT: obligații pentru angajați și angajatori

Facilități fiscale IT: obligații pentru angajați și angajatori

Aplicarea facilităților fiscale în IT impune obligativitatea ca angajatorii să mențină la dosarul de personal al salariaților noi documente care să demonstreze că au aplicat această facilitate corect. Ideal, în cazul în care angajatul nu deține semnătură electronică, orice opțiune exprimată de acesta să fie asumată prin semnătură olografă. Pentru a preveni ambiguitățile și pentru a răspunde întrebărilor angajaților, informarea lor cu privire la impactul opțiunilor asupra veniturilor nete este esențială.

Așa cum au fost modificate prin lege și ordonanță anul trecut, facilitățile fiscale în IT se aplică acum la un singur angajator și doar pentru funcția de bază. Deoarece angajații pot dori să schimbe funcția de bază pentru a beneficia de facilități fiscale mai avantajoase, angajatorii ar trebui să îi îndrume să declare această schimbare cât mai curând posibil, pentru a evita dublarea beneficiilor fiscale.

În ceea ce privește  contribuția la Pilonul II, unde angajații din IT beneficiază automat de această scutire, conform prevederilor legale, care limitează reducerea la 4,25% începând cu 1 ianuarie, Codul fiscal stabilește că opțiunea pentru plata contribuției totale la pensii (25%) trebuie să fie exprimată în scris de către angajat. Acesta are posibilitatea de a reveni și de a modifica opțiunea de contribuție oricând dorește, în conformitate cu procedurile interne stabilite.

Ce se întâmplă în cazul în care angajatul refuză să dea o declarație cu privire la funcția de bază sau cu privire la opțiunea pentru Pilonul II?

Deși angajatorii nu pot impune sanctiuni salariatului, poti stabili reguli sau explica faptul că, dacă acesta nu își exprimă optiunea pentru a contribui la Pilonul II, nu va participa automat la contribuție conform legii. În cazul în care salariatul refuză să declare funcția de bază, recomandarea generală va fi ca funcția de bază să nu fie declarată, ceea ce implică neaplicarea facilităților. Ideea de bază este protejarea angajatorul împotriva potențialelor consecințe ale unui control fiscal, fiind benefic ca toate aceste documente să se regăsească în dosarul personal al angajatului.

Reamintim faptul că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un ghid cu clarificări. Schimbările privind taxarea muncii IT-iștilor sunt incluse în Legea 296/2023 și se aplică deja începând cu veniturile lunii noiembrie 2023. Pe scurt, facilitățile fiscale includ scutirea limitată de impozit pe venit și scutirea opțională de contribuția la pensia privată.

Ghidul ANAF vine pentru a clarifica anumite aspecte și este util, în egală măsură, angajatorilor și salariaților. Iată principalele chestiuni interesante din document:

Cum se stabilește scutirea limitată de impozit pe venit?

Scutirea se aplică doar pentru funcția de bază (în cazul în care IT-istul are mai multe contracte de muncă) și pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei. Partea din venitul brut lunar care depășește 10.000 lei nu beneficiază de scutirea de impozit în cotă de 10%. Concret, impozitul de 10% nu se aplică dacă salariul brut este de până la 10.000 lei, iar dacă salariul brut depășește 10.000 lei, impozitul se aplică doar la partea care depășește această sumă.

Cum se stabilește scutirea opțională de contribuția pentru pensia privată?

Cota contribuției la pensii (CAS – 25%) se reduce cu procentul obișnuit pentru pensia privată (3,75% între noiembrie și decembrie 2023, respectiv 4,75% începând cu ianuarie 2024). Asta înseamnă că se plătește CAS redus, de 21,25%, respectiv 20,25%. Scutirea limitată de CAS se aplică automat, astfel că persoanele fizice care nu doresc acest beneficiu trebuie să informeze expres angajatorul că doresc să continue contribuția la pensia privată.

Cum arată un exemplu de calcul pentru aceste facilități?

În ghidul publicat de ANAF este prezentat un exemplu de calcul pentru anul 2023. În esență, pentru partea de venit de până la 10.000 lei, se calculează CAS de 21,25%, în timp ce pentru partea de venit de la 10.001 lei în sus se calculează CAS de 25%.

Ce se întâmplă dacă ANGAJATUL se mută la alt angajator în cursul unei luni?

În situația în care, în cursul aceleiași luni, o persoană fizică se mută la alt angajator, aceasta beneficiază de facilitățile fiscale pentru fiecare loc de realizare a venitului, la locul unde se află funcția de bază, în limita veniturilor realizate în luna respectivă, pentru un venit brut lunar scutit de până la 10.000 lei inclusiv, cumulat.

Photo credit freepik.com


Comments are closed.