Evaluare și Monitorizare în Procesul de Formare la Locul de Muncă: Cheile Succesului Programelor de Dezvoltare a Angajaților

Evaluare și Monitorizare în Procesul de Formare la Locul de Muncă: Cheile Succesului Programelor de Dezvoltare a Angajaților

În contextul dinamic al mediului de afaceri, evaluarea și monitorizarea reprezintă verigi cruciale ale procesului de formare la locul de muncă, având rolul de a garanta eficacitatea și succesul programelor de dezvoltare a angajaților. Metodele utilizate în acest proces sunt variate și adaptate nevoilor specifice ale organizațiilor.

Evaluarea Reacției Participanților

După finalizarea programelor de formare, colectarea feedback-ului participanților este esențială. Chestionarele sau sondajele online oferă o platformă prin care angajații pot exprima opinii cu privire la conținutul cursului, metodele de predare și relevanța programului în contextul nevoilor lor.

Teste și Evaluări de Cunoștințe

Organizarea de teste sau evaluări pentru măsurarea nivelului de cunoștințe și competențe dobândite în urma cursurilor de formare. Aceasta poate implica evaluări scrise sau teste practice pentru a evalua înțelegerea și aplicarea conținutului cursului.

Evaluarea Performanței Post-formare

Monitorizarea performanței angajaților după încheierea programului de formare pentru a evalua impactul acestuia asupra activităților de lucru. Compararea rezultatelor pre și post-formare ajută la identificarea îmbunătățirilor în performanță.

Observarea Directă

O modalitate eficientă de a monitoriza progresul este prin observarea directă a angajaților în timpul activităților de lucru. Aceasta oferă o evaluare obiectivă a aplicării cunoștințelor și abilităților în contextul real.

Feedback din Partea Managerilor și Colegilor

Implicarea managerilor și a colegilor în procesul de evaluare și monitorizare, solicitându-le feedback cu privire la schimbările observate în performanța angajaților după formare și pe parcursul utilizării noilor competențe în activitățile de lucru.

Studii de Caz și Proiecte

Utilizarea studiilor de caz sau a proiectelor practice pentru a evalua abilitățile angajaților și pentru a măsura aplicarea cunoștințelor dobândite într-un mediu real de lucru.

Înregistrări și Portofolii

Encurajarea angajaților să țină înregistrări sau să creeze portofolii pentru a evidenția progresul lor în dezvoltarea competențelor și pentru a documenta rezultatele obținute.

Indicatori de Performanță Cheie (KPI-uri)

Stabilirea și monitorizarea indicatorilor de performanță cheie relevanți pentru programele de formare pentru a evalua impactul asupra performanței organizaționale.

Evaluări la Cald și la Rece

Pe lângă evaluările imediate după încheierea formării, efectuarea de evaluări la rece la o perioadă ulterioară pentru a evalua impactul pe termen lung al formării.

Sesiuni de Feedback și Îmbunătățire Continuă

Organizarea de sesiuni periodice de feedback cu echipa de instruire și cu participanții pentru a identifica punctele forte și aspectele care pot fi îmbunătățite în programele de formare.

Evaluarea și monitorizarea trebuie să devină un proces continuu și sistematic, oferind oportunități constante de îmbunătățire și asigurând că dezvoltarea angajaților este aliniată cu obiectivele organizației. Prin abordarea atentă a acestor etape, organizațiile pot să-și optimizeze programele de formare și să asigure că investiția în dezvoltarea resurselor umane aduce beneficii semnificative și durabile.

 

 

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără:

  • Introducere în securitatea sistemelor informatice
  • Cursuri în domeniul marketingului digital avansat: ce vizează schimbul electronic de informaţii şi managementului documentelor electronice/Aplicatii tip DM
  • Gestionarea structurată a volumelor mari de date (Big Data)
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pt eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management

Cursuri adresate specialiştilor din domeniul IT, de exemplu, dezvoltarea abilităților de programare, testare, securitate informatică/ cyber security

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com

 

 

 


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *