Cum sunt Programele de Mentorat Utile în Formarea Angajaților în Domeniul Digital

Cum sunt Programele de Mentorat Utile în Formarea Angajaților în Domeniul Digital

CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE – Campania de conștientizare este derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460)

În era tehnologiei digitale, formarea angajaților în domeniul digital este esențială pentru ca organizațiile să se mențină competitive și să prospere într-un mediu în continuă schimbare. Unul dintre cele mai eficiente moduri de a realiza o formare de succes este prin intermediul programele de mentorat. Aceste programe oferă angajaților oportunitatea de a învăța direct de la profesioniști experimentați în domeniul digital și de a-și dezvolta competențele tehnologice și abilitățile specifice. Iată cum sunt programele de mentorat utile în formarea angajaților în domeniul digital:

Învățare individualizată: Unul dintre principalele avantaje ale programele de mentorat este faptul că acestea oferă o formare individualizată. Fiecare angajat beneficiază de atenție personalizată și poate primi feedback direct și construcțiv de la mentor. Acest lucru permite angajaților să-și dezvolte competențele digitale în ritmul lor propriu și să-și concentreze eforturile pe domeniile care necesită îmbunătățire.

Transfer de cunoștințe și experiență: Programele de mentorat facilitează transferul de cunoștințe și experiență între profesioniști cu experiență și angajații mai puțin experimentați. Angajații pot învăța nu doar teoria, ci și aspecte practice și trucuri pe care le-ar putea învăța doar din experiența mentorului.

Motivație și implicare: Prin intermediul mentoratului, angajații sunt motivați să-și dezvolte competențele și să-și atingă obiectivele profesionale. Implicarea activă într-un program de mentorat poate crește angajamentul angajaților față de companie și le poate oferi o perspectivă mai clară asupra progresului lor în carieră.

Dezvoltarea abilităților de comunicare: Programele de mentorat încurajează comunicarea deschisă între mentor și angajat. Aceasta poate îmbunătăți abilitățile de comunicare ale angajaților și poate ajuta la construirea relațiilor mai bune între colegi și cu superiorii.

Învățarea pe termen lung: Mentoratul nu se limitează doar la perioada de formare, ci poate continua și după încheierea programului oficial. Acest tip de învățare pe termen lung permite angajaților să-și dezvolte competențele digitale în timp și să fie la curent cu cele mai recente tendințe și tehnologii din domeniul digital.

Sprijin pentru abordarea problemelor: Mentorii pot fi resurse valoroase pentru angajații care se confruntă cu provocări și dificultăți în domeniul digital. Aceștia pot oferi sfaturi și soluții pentru a depăși obstacolele și pentru a face față cu succes provocărilor tehnologice.

Dezvoltarea unei culturi a învățării: Programele de mentorat promovează o cultură a învățării în organizație, în care dezvoltarea profesională și personală sunt încurajate și valorizate. Aceasta poate contribui la crearea unei echipe motivate, progresiste și dornice să crească și să evolueze într-un mediu digital în continuă expansiune.

În concluzie, programele de mentorat reprezintă o modalitate valoroasă de a forma angajații în domeniul digital. Aceste programe oferă un mediu propice pentru învățare individualizată, transfer de cunoștințe și experiență, motivare și dezvoltare profesională pe termen lung. Prin intermediul mentoratului, angajații pot dobândi competențele tehnologice necesare pentru a se adapta cerințelor digitale în continuă schimbare și pentru a contribui la succesul durabil al organizației.

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără

  • Introducere în securitatea sistemelor informatice
  • Cursuri în domeniul marketingului digital avansat: ce vizează schimbul electronic de informaţii şi managementului documentelor electronice/Aplicatii tip DM
  • Gestionarea structurată a volumelor mari de date (Big Data)
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pt eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management
  • Cursuri adresate specialiştilor din domeniul IT, de exemplu, dezvoltarea abilităților de programare, testare, securitate informatică/ cyber security

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *