Cum să Implementați cu Succes Programe de Formare în Interiorul IMM-urilor

Cum să Implementați cu Succes Programe de Formare în Interiorul IMM-urilor

În lumea afacerilor, dezvoltarea resurselor umane și creșterea competențelor angajaților reprezintă elemente-cheie pentru succes. Cu toate acestea, pentru IMM-uri (Întreprinderile Mici și Mijlocii), aplicarea programelor de formare poate fi un proces complex, dar cu efecte semnificative asupra dezvoltării afacerii și creșterii profesionale a angajaților. Pentru a implementa cu succes programe de formare în interiorul unei IMM, este crucial să respectați un set de etape cheie:

 1. Analiza Nevoilor de Formare: Începeți prin efectuarea unei analize riguroase a nevoilor de formare în cadrul organizației. Identificați domeniile sau competențele în care angajații au nevoie să se dezvolte pentru a-și îndeplini mai eficient sarcinile și pentru a contribui la atingerea obiectivelor afacerii.
 2. Planificare Strategică: Elaborați un plan strategic pentru dezvoltarea resurselor umane, care să includă programe de formare potrivite pentru atingerea obiectivelor organizaționale pe termen scurt și lung. Planificarea strategică vă ajută să aliniați formarea cu direcția strategică a afacerii.
 3. Implicarea și Susținerea Conducerii: Asigurați-vă că conducerii organizației întelege beneficiile formării și este dispusă să aloce resurse financiare, materiale și umane pentru implementarea programelor de formare. Angajamentul conducerii este esențial pentru succes.
 4. Alegerea Formatorilor sau Furnizorilor de Formare: Decideți dacă veți angaja formatori interni sau veți colabora cu furnizori externi de formare. Combinația acestor abordări poate fi eficientă, în funcție de specificul nevoilor de formare.
 5. Formare Internă și Coaching: Încurajați dezvoltarea culturii de învățare internă, în care angajații împart cunoștințele și experiențele lor cu colegii. Coachingul intern sau mentoratul pot sprijini dezvoltarea continuă a angajaților.
 6. Flexibilitate și Personalizare: Asigurați-vă că programele de formare sunt flexibile și pot fi adaptate nevoilor individuale ale angajaților. Angajații ar trebui să fie încurajați să aleagă formarea care îi ajută să-și îmbunătățească competențele și să-și atingă obiectivele de carieră.
 7. Evaluare și Monitorizare: Implementați sisteme de evaluare și monitorizare pentru a măsura impactul programelor de formare. Acest lucru vă va ajuta să identificați rezultatele și să ajustați strategiile, dacă este necesar.
 8. Utilizarea Tehnologiei: În era digitală, puteți exploata platforme online, cursuri e-learning și alte resurse digitale pentru a livra conținut de învățare eficient. Tehnologia poate face formarea mai accesibilă și interactivă.
 9. Beneficii și Recunoaștere: Încurajați angajații să participe la programele de formare oferind stimulente sau recunoaștere celor care se angajează activ în dezvoltarea lor profesională.

Prin parcurgerea atentă a acestor etape, puteți spori eficiența și productivitatea companiei, creșterea nivelului de competență al angajaților și vă puteți consolida poziția pe piață. Investiția în dezvoltarea personalului este un pas crucial spre atingerea succesului pe termen lung în mediul de afaceri competitiv. Acest lucru contribuie la satisfacția angajaților și la creșterea valorii organizației.

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără:

 • Introducere în securitatea sistemelor informatice
 • Cursuri în domeniul marketingului digital avansat: ce vizează schimbul electronic de informaţii şi managementului documentelor electronice/Aplicatii tip DM
 • Gestionarea structurată a volumelor mari de date (Big Data)
 • Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pt eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management
 • Cursuri adresate specialiştilor din domeniul IT, de exemplu, dezvoltarea abilităților de programare, testare, securitate informatică/ cyber security

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *