Cum ajuta programele de formare si îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale angajatii unei companii

Cum ajuta programele de formare si îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale angajatii unei companii

Programele de formare și îmbunătățire a nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale pot aduce multiple beneficii angajaților unei companii. Iată cum aceste programe pot ajuta angajații:

Dezvoltarea competențelor tehnologice: Programelor de formare digitală le revine rolul de a ajuta angajații să dobândească cunoștințe și abilități în utilizarea tehnologiei și a instrumentelor digitale specifice domeniului lor de activitate. Aceasta poate include învățarea despre software și aplicații specifice, navigarea pe internet, utilizarea platformelor de colaborare și comunicare, gestionarea datelor și multe altele. Prin dezvoltarea competențelor tehnologice, angajații devin mai eficienți și mai productivi în activitatea lor de zi cu zi.

Îmbunătățirea eficienței și productivității: Oferirea de programe de formare în domeniul digital ajută angajații să utilizeze în mod optim instrumentele și tehnologiile disponibile în companie. Ei pot învăța să automatizeze sarcini repetitive, să acceseze și să gestioneze rapid informațiile, să comunice eficient online și să colaboreze în mod eficient cu colegii. Toate acestea contribuie la creșterea eficienței și productivității în activitatea profesională.

Adaptarea la schimbările tehnologice: Tehnologia avansează rapid și schimbările digitale pot avea un impact semnificativ asupra modului în care se desfășoară activitățile de afaceri. Prin programe de formare și îmbunătățire a nivelului de cunoștințe digitale, angajații pot învăța să se adapteze la noile tehnologii și să le integreze în mod eficient în procesele de lucru. Acest lucru permite companiei să rămână competitivă și să se adapteze la evoluțiile tehnologice într-un mod mai eficient.

Încurajarea inovației și creativității: Cunoștințele și abilitățile digitale pot stimula inovația și creativitatea în cadrul companiei. Angajații bine pregătiți în domeniul digital pot veni cu idei inovatoare, pot propune soluții tehnologice și pot aduce contribuții valoroase la procesele și strategiile de afaceri. Programele de formare în domeniul digital pot crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea ideilor și inovațiilor.

În concluzie, programele de formare și îmbunătățire a nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale oferă angajaților instrumentele și abilitățile necesare pentru a face față provocărilor tehnologice și pentru a-și îmbunătăți performanța în cadrul companiei. Aceasta contribuie la creșterea eficienței, productivității și adaptabilității angajaților și a companiei în ansamblu.

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă GRATUIT companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile organizate în cadrul proiectului, menționăm:

– Introducere în securitatea sistemelor informatice-elemente de bază

– Cursuri în domeniul marketingului digital avansat: ce vizează schimbul electronic de informaţii şi managementului documentelor electronice/Aplicatii tip DM

– Programe de formare dedicate dezvoltării competenţelor digitale specifice gestionării structurate a volumelor mari de date (big data)

– Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pt eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management

– Cursuri adresate specialiştilor din domeniul IT, de exemplu, dezvoltarea abilităților de programare, testare, securitate informatică/cyber security

Detalii cursuri

  1. Cursurile sunt GRATUITE,
  2. Se desfășoară online, după un program flexibil (după-amiaza, în weekend, în funcție de grupele de cursanți formate),
  3. Cursurile durează între 5-10 zile (în funcție de domeniul acestora).

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *