Colaborarea Mediului Privat cu Instituțiile Publice: Inovație Socială Prin Digitalizare

Colaborarea Mediului Privat cu Instituțiile Publice: Inovație Socială Prin Digitalizare

Colaborarea dintre mediul privat și instituțiile publice joacă un rol vital în dezvoltarea inovației sociale. Prin utilizarea tehnologiilor digitale, cetățenii pot deveni mai implicați în procesele democratice, iar comunitățile rurale pot beneficia de îmbunătățiri semnificative în calitatea vieții lor. IMM-urile au ocazia de a contribui la dezvoltarea unor astfel de inițiative, transformând ideile în realitate și având un impact pozitiv asupra societății.

Participare Civică și Democrație Digitală

Tehnologia digitală facilitează participarea cetățenilor în procesele democratice. Platformele și aplicațiile digitale permit consultări publice și implicarea activă a cetățenilor în deciziile politice și guvernare. Mediul privat și IMM-urile pot colabora pentru dezvoltarea acestor platforme, asigurându-se că vocea fiecărui cetățean este auzită și luată în considerare.

Dezvoltarea Comunităților Rurale

Tehnologia digitală poate aduce beneficii semnificative comunităților rurale. Accesul la servicii de sănătate, educație și comerț online poate fi îmbunătățit, păstrând în același timp specificul local și tradițiile culturale. IMM-urile pot juca un rol-cheie în dezvoltarea mediului rural prin oferirea de soluții digitale adaptate nevoilor acestor comunități.

Responsabilitate Socială Personală

Instrumentele digitale permit oamenilor să-și monitorizeze mai bine impactul asupra mediului și comunității. Aceasta contribuie la creșterea conștientizării și la adoptarea unui stil de viață mai sustenabil. Mediul privat și IMM-urile pot dezvolta aplicații care să faciliteze acest proces, încurajând responsabilitatea socială personală.

Digitalizarea Accesului la Justiție

Tehnologiile digitale pot face justiția mai accesibilă și eficientă. Platformele online de asistență juridică pot oferi informații și suport juridic persoanelor cu resurse financiare limitate. Colaborarea dintre sectorul public și mediul privat poate extinde aceste servicii și poate asigura un acces echitabil la justiție.

Inițiative de Mediu și Ecologice

Digitalizarea poate stimula și susține inițiativele și mișcările ecologice, de la campanii online pentru conștientizare la platforme care facilitează implicarea civică în protecția mediului. IMM-urile pot contribui la dezvoltarea unor astfel de proiecte, promovând un mediu mai sănătos și mai sustenabil.

Gestionarea Crizelor Umanitare

În situații de urgență sau crize umanitare, tehnologiile digitale pot fi folosite pentru a coordona și furniza rapid ajutor umanitar, asigurând o mai bună gestionare a resurselor și intervenții mai eficiente. Mediul privat și sectorul public pot colabora pentru a face față unor astfel de provocări critice.

Monitorizarea Progresului către Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD)

Tehnologia digitală poate fi folosită pentru a colecta și analiza datele legate de progresul către ODD. Aceste informații sunt esențiale pentru luarea deciziilor politice și alocarea resurselor în mod eficient.

Cu toate acestea, inovația socială prin digitalizare aduce cu sine și provocări, cum ar fi protecția vieții private, securitatea cibernetică și dezinformarea online. De aceea, este esențială implementarea unui cadru legal adecvat, reglementări etice și eforturi susținute pentru a asigura că tehnologiile digitale sunt utilizate în beneficiul comun și cu responsabilitate. Inovația socială prin digitalizare reprezintă o forță motrice puternică în transformarea societății noastre și poate crea un viitor mai bun pentru toți cetățenii.

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără:

  • Introducere în securitatea sistemelor informatice
  • Cursuri în domeniul marketingului digital avansat: ce vizează schimbul electronic de informaţii şi managementului documentelor electronice/Aplicatii tip DM
  • Gestionarea structurată a volumelor mari de date (Big Data)
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pt eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management
  • Cursuri adresate specialiştilor din domeniul IT, de exemplu, dezvoltarea abilităților de programare, testare, securitate informatică/ cyber security

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *