Ce sunt aplicaţiile de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management si de ce este important ca angajatii sa poata lucra eficient cu acestea?

Ce sunt aplicaţiile de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management si de ce este important ca angajatii sa poata lucra eficient cu acestea?

CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE – Campania de conștientizare este derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460)

Aplicațiile de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), aplicațiile tip Contact Center și Workforce Management sunt instrumente software utilizate de companii pentru gestionarea resurselor, proceselor de afaceri și comunicarea cu clienții. Iată o descriere a fiecărei aplicații și importanța lucru eficient cu acestea:

  • Aplicațiile de tip RM (Resource Management): Aceste aplicații sunt utilizate pentru gestionarea eficientă a resurselor unei companii, cum ar fi resurse umane, echipamente, materiale și altele. Ele facilitează programarea, asignarea și monitorizarea resurselor, asigurând o utilizare optimă și maximizând eficiența operațională. Angajații trebuie să poată lucra eficient cu aceste aplicații pentru a gestiona și utiliza resursele într-un mod coordonat și eficient.
  • Aplicațiile ERP (Enterprise Resource Planning): Sistemele ERP sunt suite integrate de aplicații care ajută la gestionarea și coordonarea activităților operaționale și administrative ale unei companii. Ele acoperă domenii precum gestionarea stocurilor, achizițiilor, producției, vânzărilor, contabilității și multe altele. Importanța lucru eficient cu aplicațiile ERP constă în asigurarea unei viziuni complete și actualizate asupra afacerii, automatizarea proceselor, fluxuri de lucru mai eficiente și luarea de decizii bazate pe date.
  • Aplicațiile tip Contact Center: Aceste aplicații sunt utilizate pentru gestionarea interacțiunilor cu clienții, inclusiv gestionarea apelurilor, e-mailurilor, chat-urilor și altor canale de comunicare. Ele permit o gestionare centralizată și eficientă a solicitărilor clienților, urmărirea interacțiunilor și furnizarea unui serviciu de calitate superioară. Angajații trebuie să poată lucra eficient cu aceste aplicații pentru a asigura o comunicare fluidă și satisfacția clienților.
  • Aplicațiile de tip Workforce Management: Aceste aplicații sunt utilizate pentru gestionarea forței de muncă, inclusiv programarea, urmărirea timpului de lucru, gestionarea concediilor și a altor aspecte legate de gestionarea personalului. Ele facilitează optimizarea programelor de lucru, asigurarea unei echipe bine coordonate și eficiente și gestionarea eficientă a resurselor umane. Lucrul eficient cu aceste aplicații este important pentru a asigura programări corecte, distribuție echilibrată a sarcinilor și gestionarea eficientă a resurselor umane disponibile.

Importanța lucru eficient cu aceste aplicații constă în îmbunătățirea eficienței operaționale, optimizarea utilizării resurselor, creșterea satisfacției clienților, asigurarea unei comunicări și colaborări eficiente și luarea de decizii mai informate. Angajații trebuie să fie capabili să utilizeze aceste aplicații pentru a profita de beneficiile lor și pentru a contribui la succesul și performanța organizațională în ansamblu.

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără

  • Introducere în securitatea sistemelor informatice
  • Cursuri în domeniul marketingului digital avansat: ce vizează schimbul electronic de informaţii şi managementului documentelor electronice/Aplicatii tip DM
  • Gestionarea structurată a volumelor mari de date (Big Data)
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pt eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management
  • Cursuri adresate specialiştilor din domeniul IT, de exemplu, dezvoltarea abilităților de programare, testare, securitate informatică/ cyber security

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com


Comments are closed.