CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE – Campania de conștientizare este derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460)

CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE – Campania de conștientizare este derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460)

Proiectul „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” – POCU/860/3/12/142460 este derulat de Asociația Smart Alliance Technology Cluster în parteneriat cu UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” (Partener 1) și cu FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI (Partener 2) în perioada 05 Septembrie 2022 – 31 Decembrie 2023.

500 persoane angajate cu contract de muncă (cu normă întreaga sau cu timp parțial) vor beneficia, prin intermediul proiectului, de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale.

Iată care sunt condițiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească:

  • Să fie angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial) din întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenţionează să-şi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior;
  • Să aibă locul de muncă ocupat este în regiunea de dezvoltare în care se implementează activităţile proiectului
  • Persoana să îşi desfăşoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
  • Să depună la dosar, alături de alte documente, o adeverinţă eliberată de întreprinderea angajatoare, în care să se menţioneze obligatoriu cel puţin aspectele menționate anterior.
  • Să nu beneficieze de finanțare prin alte proiecte pentru servicii de tipul celor oferite în cadrul proiectului;
  • Să activeze într-o întreprindere din una din regiunile de implementare ale proiectului.

Persoana își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Anexa 1 din Metodologia de selectare grup țintă (firme și angajați) din cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!POCU/860/3/12/142460.  

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *