Beneficiile Învățării Continue la Adulți și Poziția UE legată de Formarea Competențelor Digitale

Beneficiile Învățării Continue la Adulți și Poziția UE legată de Formarea Competențelor Digitale

În era tehnologiei și a schimbărilor rapide, învățarea continuă a devenit o necesitate pentru adulți. Oamenii se confruntă cu provocări și oportunități noi în fiecare domeniu și, prin urmare, trebuie să își actualizeze constant cunoștințele și abilitățile pentru a rămâne relevanți și competitivi. Uniunea Europeană (UE) a recunoscut importanța acestui aspect și a adoptat o poziție fermă în ceea ce privește formarea competentelor digitale. În acest articol SEO, vom explora beneficiile învățării continue la adulți și punctele de vedere ale UE referitoare la dezvoltarea competențelor digitale.

Învățarea continuă la adulți se referă la procesul de acumulare a cunoștințelor și dezvoltare a abilităților de-a lungul întregii vieți. Aceasta aduce multiple beneficii pentru indivizi, atât la nivel personal, cât și profesional. Iată câteva dintre avantajele majore ale învățării continue:
Păstrarea relevanței profesionale: Prin învățare continuă, adulții pot rămâne actualizați cu ultimele tendințe și inovații din domeniul lor de activitate. Astfel, își pot îmbunătăți abilitățile și cunoștințele, menținându-se astfel relevanți și pregătiți pentru provocările viitoare.
Dezvoltarea carierei: Prin învățarea continuă, adulții își pot dezvolta competențele și pot obține calificări suplimentare, ceea ce le deschide noi oportunități de carieră și creștere profesională. Aceasta poate duce la promovări, schimbări de carieră sau chiar la întemeierea unei afaceri proprii.

Adaptabilitate și rezistență: Învățarea continuă dezvoltă abilități precum rezolvarea de probleme, gândirea critică și adaptabilitatea la schimbare. Aceste competențe sunt extrem de valoroase într-o lume în continuă evoluție, unde adulții trebuie să facă față schimbărilor tehnologice, economice și sociale în mod constant.

Îmbunătățirea calității vieții: Învățarea continuă poate avea un impact pozitiv asupra vieții de zi cu zi a adulților. Aceasta poate spori încrederea în sine, stima de sine și satisfacția personală. De asemenea, învățarea continuă poate contribui la dezvoltarea abilităților sociale și la extinderea rețelei de contacte.

Uniunea Europeană recunoaște importanța formării competențelor digitale în societatea actuală. Aceasta a dezvoltat și implementat mai multe inițiative și politici pentru a promova și sprijini educația și formarea digitală a adulților. UE consideră că dezvoltarea competențelor digitale este esențială pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovare.

Un exemplu al poziției UE este programul “Digital Skills and Jobs Coalition” (Coaliția pentru Competențe și Locuri de Muncă în Domeniul Digital), lansat în 2016. Acesta își propune să îmbunătățească competențele digitale ale cetățenilor europeni, prin colaborarea dintre guverne, sectorul privat, organizații non-guvernamentale și instituții de învățământ.

De asemenea, în 2020, Comisia Europeană a adoptat o strategie digitală în cadrul căreia a propus să se dubleze investițiile în competențele digitale și să se ofere acces la resurse de învățare online de calitate. Scopul este de a pregăti cetățenii europeni pentru tranziția către o societate digitală și de a le oferi abilitățile necesare pentru a se adapta și a prospera în economia digitală.

În concluzie, învățarea continuă la adulți aduce beneficii semnificative, iar Uniunea Europeană susține în mod activ dezvoltarea competențelor digitale prin intermediul unor politici și programe specifice. Prin învățare continuă, adulții pot îmbunătăți cariera lor, pot rămâne relevanți și competitivi și pot contribui la dezvoltarea societății digitale.

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără și cel care vizează Programele de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pentru eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management.  Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *