Analiza Nevoilor de Formare pentru Competențe Profesionale Îmbunătățite

Analiza Nevoilor de Formare pentru Competențe Profesionale Îmbunătățite

Pentru a rămâne competitive într-un peisaj de afaceri caracterizat de schimbări rapide și concurență acerbă, organizațiile recurg la pregătirea și dezvoltarea competențelor angajaților. Un aspect crucial în acest proces este analiza nevoilor de formare, care ocupă un rol central în identificarea lacunelor de competențe și elaborarea programelor de instruire eficiente. Există diverse metode disponibile pentru a realiza o analiză exhaustivă a necesităților de dezvoltare în cadrul organizației. Iată câteva dintre principalele abordări utilizate:

  1. Interviuri Individuale: Realizarea de interviuri individuale cu angajații poate fi o modalitate eficientă de a obține informații cu privire la nevoile lor de formare. Aceste interviuri permit angajaților să discute despre responsabilitățile lor de muncă, provocările cu care se confruntă și competențele pe care doresc să le dezvolte.
  2. Grupuri de Discuții: Organizarea de sesiuni de grup în care angajații pot discuta deschis despre nevoile lor de formare și despre domeniile în care consideră că au nevoie de sprijin pentru a-și îmbunătăți performanța.
  3. Chestionare și Sondaje: Elaborarea de chestionare structurate pentru angajați, cu caracter anonim, pentru a colecta feedback cu privire la nevoile lor de dezvoltare. Acest tip de analiză poate ajuta la obținerea de date cantitative și la identificarea tendințelor în ceea ce privește competențele dorite.
  4. Evaluarea Performanței: Analizarea evaluarilor de performanță ale angajaților pentru a identifica domeniile în care performanța lor poate fi îmbunătățită prin formare suplimentară.
  5. Observații la Locul de Muncă: Observarea directă a angajaților în timp ce își desfășoară sarcinile de lucru poate dezvălui lacune de competențe sau abilități care pot fi dezvoltate prin formare.
  6. Analiza Posturilor de Muncă și a Cerințelor de Competențe: Examinarea detaliată a fiecărei poziții din organizație pentru a identifica competențele necesare pentru îndeplinirea cu succes a responsabilităților respective.
  7. Benchmarking în Industrie: Realizarea de cercetări pentru a înțelege tendințele din industrie și cerințele de competențe, comparându-le cu cunoștințele și abilitățile existente ale angajaților dvs.
  8. Evaluarea Nevoilor Organizaționale: Alinierea programelor de formare cu obiectivele organizației și identificarea competențelor necesare pentru a susține aceste obiective.
  9. Feedback de la Clienți sau Parteneri de Afaceri: În cazul în care organizația interacționează direct cu clienți sau parteneri de afaceri, luați în considerare feedback-ul acestora privind calitatea serviciilor prestate de angajații dvs. și identificați domeniile în care este necesară îmbunătățirea.
  10. Date privind Rata de Rotire a Personalului: O rată ridicată de rotire a personalului în anumite departamente poate indica necesitatea programelor de formare pentru dezvoltarea și retenția angajaților.

Utilizarea unei combinații de aceste metode vă va oferi o imagine cuprinzătoare a nevoilor de formare ale organizației dvs., permițându-vă să dezvoltați programe de formare personalizate și eficiente. Prin investiția în creșterea și dezvoltarea angajaților, nu doar îmbunătățiți abilitățile lor, ci și creșteți competitivitatea și succesul organizației în ansamblu.

ASOCIAȚIA SMART ALLIANCE implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă gratuit companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia un pachet de 7 cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile programate în cadrul proiectului se numără:

Introducere în securitatea sistemelor informatice

Cursuri în domeniul marketingului digital avansat: ce vizează schimbul electronic de informaţii şi managementului documentelor electronice/Aplicatii tip DM

Gestionarea structurată a volumelor mari de date (Big Data)

Programe de formare dedicate utilizării aplicaţiilor informatice pt eficientizarea activităţii întreprinderilor – de exemplu: aplicaţii de tip RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), Aplicatii tip Contact Center si Workforce Management

Cursuri adresate specialiştilor din domeniul IT, de exemplu, dezvoltarea abilităților de programare, testare, securitate informatică/ cyber security

Pentru înscrieri puteți accesa formularul de AICI.

Photo credit shutterstock.com

 

 


Monica Dona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *