28 Aprilie 2022 – Webinar deschis adresat companiilor din industria IT&C

28 Aprilie 2022 – Webinar deschis adresat companiilor din industria IT&C

În data de 28 Aprilie 2022 Smart Alliance Innovation Technology Cluster a organizat un Webinar deschis adresat companiilor din industria IT&C. Obiectivul acestui eveniment a vizat introducerea oportunităților de finanțare disponibile pentru această industrie.

În cadrul evenimentului, Cosmin Măcăneață, Președinte Smart Alliance a prezentat structura clusterului, rolul acestuia și activitățile realizate de cluster atât în contextul finanțărilor nerambursabile, cât și al proiectelor sale extinse.

Ștefan Grigore, Director Finanțări Smart Alliance a realizat o prezentare extinsă a cadrului și a contextului finanțărilor nerambursabile acoperind subiecte precum:

  • Strategia de dezvoltare inteligentă a regiunii București-Ilfov,
  • Domeniile de specializare inteligentă. Smart Alliance este una dintre asociațiile cu rol de inovare recunoscute în cadrul acestor strategii regionale.
  • Au fost prezentate principalele oportunități de finanțare viitoare prin PNRR, fonduri europene, fonduri norvegiene, precum și alte oportunități adresate sectorului TIC. Prezentarea dl. Grigore poate fi accesată aici.

În cadrul prezentării dedicate finanțărilor, doi membri Smart Alliance – OMEGA Trust prin dl. Cosmin Măcăneață și 8000 PLUS Design Solutions prin dl. Adrian Fako, au avut ocazia să răspundă următoarelor întrebări:

  • Cum v-au ajutat finanțările nerambursabile în dezvoltarea companiilor pe care le reprezentați?
  • Care au fost cele mai mari beneficii ale proiectelor cu finanțare UE?
  • Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat?

Ambii beneficiari au insistat asupra nevoii de finanțare a componentei de salarii că fiind necesitatea esențială în proiectele destinate industriei ITC în detrimentul axării pe proiecte cu praguri minime impuse pentru zona de achiziție echipamente/active corporale. Necesitatea flexibilizării în etapa de implementare (nevoia de a accepta schimbări, ajustări ale proiectelor). Un alt mare deziderat vizează nevoia de a reduce substanțial perioadele de implementare, mai ales în contextul proiectelor inovative, unde au existat și situații unde evaluarea s-a prelungit până la 3-4 ani, dar și nevoia unei practici unitare în interpretarea și aplicarea regulilor pe tot ciclul de implemetare.

În final, a fost adresată o invitație atât membrilor Smart Alliance, cât și tuturor celor prezenți la Webinar de a veni cu idei și propuneri pentru actualizarea noilor programe în acord cu nevoile sectorului TIC. În acest sens, Smart Alliance derulează un studiu care analizează nevoile de finanțare ale  companiilor ITC, rezultatul sondajului urmând să fie transmis atât ADR BI, cât și tuturor partenerilor publici ai clusterului.

ADR BI, prin Dl. Liviu Râncioagă, a prezentat o imagine completă a noului program de finanțare ADR BI 2021-2027, cu accent pe progamele ce vor viza industria IT&C sau componente de digitalizare. Din această prezentare au reieșit 3 repere esențiale în ceea ce privește componenta IT&C reflectată în acest nou program de finanțare:

– prioritatea de finanțare (axa) dedicată sectorului TIC, cu companii (IMM) din zona TIC eligibile

– prioritate de finanțare (axa) dedicată sectorului public, pentru digitalizare

– o prezență constantă a digitalizării în cadrul tuturor axelor (digitalizare în cultură, transporturi, etc.) aspect îmbucurător în contextul realităților economice actuale.

Autoritățile estimează lansarea și operaționalizarea Programului Operațional Regional 2021-2027 către ultimul trimestru al anului, în funcție de momentul la care se va semna formă finală a Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană. Prezentarea dlui. Râncioagă poate fi accesată aici.

În final, reprezentații ADR BI au invitat companiile să își ofere feedback-ul în legătură cu un nou program aflat în etapa de dezvoltare adresat IMM-urilor ce vizează proiecte în domeniul economiei circulare. Oricine poate propune o schiță de proiect pentru autoritățile care vor structura acest program https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/apel-de-idei-de-proiecte-pentru-implementarea-unor-soluții-inovative-de-economie-circulară/

În ultima prezentare a zilei – dna. Florentina Soare, din partea OIR-POSDRU București-Ilfov – partener proiect 40Ready – Interreg, a vorbit despre Întărirea capacității  IMM-urilor pentru a se adapta la Revoluția Industrială 4.0. În cadrul acestui proiect Smart Alliance a avut calitate de stakeholder.

Principalele rezultate intermediare ale proiectului au vizat participarea la întâlnirea interregională 40Ready la Namur (Belgia), o discuție panel la Conferința Anuală Factory 4.0, un studiu exploratoriu Evaluarea competențelor digitale ale angajaților IMM-urilor din România, utilizatori ai tehnologiilor IT și un raport despre politicile publice la nivel național privind digitalizarea IMM-urilor.

În cadrul prezentării au fost evidențiate și elemente privind adaptarea la dinamica pieței muncii, dar și la sectorul TIC ce vor fi regăsite în cadrul noului Program Operațional Educație și Ocupare (POEO), document programatic aflat încă în consultare și negociere cu reprezentanții Comisiei Europene. Acest program operațional va continua să susțină și să finanțeze, ca și predecesorul său, POCU, proiecte în domeniul resurselor umane/ a capitalului uman și antreprenorialului și al economiei sociale, intervenții menite să asigure o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic.


ileana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *